http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/feed/de/
 

Mehrsprachigkeit – Ihre Meinung zählt

Forum für Mehrsprachigkeit: Es bietet der breiten Öffentlichkeit eine Plattform für Diskussionen über die Mehrsprachigkeit und ergänzt die Konsultationen von Interessenvertretern und Experten.


Haben Sie im täglichen Leben Probleme mit Sprachschwierigkeiten?
Sehr geehrte Forum-Teilnehmer,
ich möchte Ihnen allen für Ihre Reaktionen auf die Frage danken: Warum sind Sie der Ansicht, dass man Sprachen lernen muss? Viele von Ihnen sind weit darüber hinausgegangen, nur diese Frage zu beantworten und haben andere Diskussionsthemen vorweggenommen. Ich bin Ihren Ausführungen mit großem Interesse gefolgt und möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, einige der [...]
 

Die Bedeutung des Sprachenlernens
Meiner Ansicht nach ist die Mehrsprachigkeit das Herzstück des europäischen Projekts: Unsere Sprachen spiegeln unsere Kultur und unsere Identität wider und erlauben es uns gleichzeitig, uns miteinander zu verständigen. Europäische Bürger, die mehrere Sprachen sprechen, können sich leichter in ein anderes Land integrieren – sei es als Student oder Arbeitnehmer – und haben leichter Zugang zu anderen Kulturen.

Auch die Geschäftswelt ist stark an mehrsprachigen Mitarbeitern interessiert. Mit guten Fremdsprachenkenntnissen steigen die Karrierechancen. Und nicht zuletzt sind die Sprachen das wichtigste Kommunikationsmittel, weil unsere Gesellschaft zunehmend mehrsprachig ist – ob in Krankenhäusern, vor Gericht, auf der Polizeiwache, in Schulen, am Arbeitsplatz oder bei uns Zuhause – und weil viele von uns Kontakte innerhalb Europas und weltweit pflegen.

Der Europäischen Kommission kommt bei der Förderung der Mehrsprachigkeit eine Schlüsselrolle zu. Daher würden wir gern Ihre Meinung hören und mehr über Ihre Erwartungen erfahren. „Ihre Meinung zählt“ – hier können Sie Ihre Ansichten darlegen und mit anderen erörtern.

Ein Beispiel: Warum sind Sie der Ansicht, dass es wichtig ist, Sprachen zu lernen?

Leonard Orban


http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/languages-for-young-people/
 

Die Bedeutung des Sprachenlernens


September 24, 2007

Meiner Ansicht nach ist die Mehrsprachigkeit das Herzstück des europäischen Projekts: Unsere Sprachen spiegeln unsere Kultur und unsere Identität wider und erlauben es uns gleichzeitig, uns miteinander zu verständigen. Europäische Bürger, die mehrere Sprachen sprechen, können sich leichter in ein anderes Land integrieren – sei es als Student oder Arbeitnehmer – und haben leichter Zugang zu anderen Kulturen.

Auch die Geschäftswelt ist stark an mehrsprachigen Mitarbeitern interessiert. Mit guten Fremdsprachenkenntnissen steigen die Karrierechancen. Und nicht zuletzt sind die Sprachen das wichtigste Kommunikationsmittel, weil unsere Gesellschaft zunehmend mehrsprachig ist – ob in Krankenhäusern, vor Gericht, auf der Polizeiwache, in Schulen, am Arbeitsplatz oder bei uns Zuhause – und weil viele von uns Kontakte innerhalb Europas und weltweit pflegen.

Der Europäischen Kommission kommt bei der Förderung der Mehrsprachigkeit eine Schlüsselrolle zu. Daher würden wir gern Ihre Meinung hören und mehr über Ihre Erwartungen erfahren. „Ihre Meinung zählt“ – hier können Sie Ihre Ansichten darlegen und mit anderen erörtern.

Ein Beispiel: Warum sind Sie der Ansicht, dass es wichtig ist, Sprachen zu lernen?

Leonard Orban

 1. 572

  LAMBERT sagt:

  Moi,je trouve que ce n’est pas nécessaire d’apprendre plusieurs langues, il faut déjà désangliciser tout le monde, il faut changer la politique linguistique de tous ces gens et pays, leur apprendre ce qu’est la langue internationale Esperanto, que cette langue là est suffisante pour être compris et se faire comprendre dans le monde; c’est ce que nous voulons, nous voulons travailler avec l’Esperanto, plutôt l’Esperanto que l’Anglais, ou que chacun puisse travailler dans sa langue maternelle, l’Europe ne peut pas traduire dans 25 langues, alors raison pour choisir et utiliser l’Esperanto, la langue équitable, l’Esperanto est une langue riche contrairement à ce que vous dites, on peut l’appliquer dans l’aviation, et dans les hôpitaux, et dans tous les domaines, partout, recommandée par l’UNESCO.

 2. 571

  Nicolas sagt:

  Je viens de trouver un article (http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2008/02/le-gouvernement.html)
  dans lequel Madame Pécresse, la ministre française chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, dit vouloir “rompre le tabou de l’anglais” et affirme “L’anglais doit être une des langues que tous les jeunes doivent maîtriser : on ne peut pas laisser sortir du système éducatif un enfant qui ne sait pas parler cette langue”.
  Je suis particulièrement choqué d’une telle sortie. En tant que citoyen européen, et si, Monsieur Orban, vous vous battez vraiment pour toutes les langues et désirez contrer l’invasion de l’anglais, je vous demande d’exiger des clarifications au gouvernement français ainsi que de réaffirmer une opposition à une politique linguistique non garante du multilinguisme. Si même la France commence à soutenir le tout-anglais, malgré tout ce que vous pouvez dire pour édulcorer la situation, c’est vraiment que l’on arrive à un tournant qui pourrait être très regrettable si rien n’était fait.
  Merci de réagir.

  Mi ĵus trovis artikolon (http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2008/02/le-gouvernement.html) en kiu S-ino Pécresse, franca ministrino pri supera instruado kaj esplorado diras, ke ŝi volas « rompi la tabuon pri la angla » kaj asertas ke « la angla estu unu el la lingvoj, kiun ĉiuj junuloj devas regi. Ne plu eblu al infano eliri el eduksistemo, sen ke li parolu tiun lingvon ».
  Mi estas aparte ŝokita de tia diraĵo. Kiel eŭropa civitano, kaj se, S-ro Orban, vi vere batalas por ĉiuj lingvoj kaj deziras kontraŭstari la invadon de la angla, mi petas postuli klarigojn al la franca registaro kaj mi petas vin reaserti kontraŭstaron al lingva politiko, kiu ne garantias multlingvismon. Se eĉ Francio ekapogas la tutanglalingvecon, malgraŭ tio, kion vi diras por mildigi la situacion, vere signifas ke oni baldaŭ ekspertos viraĝan ŝanĝon, kiu povos esti tre bedaŭrinda se nenio estas farata.
  Dankon pro via reago.

 1. 570

  Csilla DEMETER sagt:

  I feel like an ALIEN in Germany!!! or should I say Europe?

  That only because my mothertongues are: Hunagrian and Romanian.

  During my studies (B.A. Communication and PR) I´ve had the opportunity to improve my English and I started to learn Italian and German. Meanwhile I´ve met a nice Italian… Now I´m married, I speak Italian all day long, and I´m trying to find a job in Germany. Useless.

  Is that what you´re looking for when you sit there and study for Y E A R S ?

  Welcome to Europe!

 2. 569

  Kazimierz Krzyżak sagt:

  Konkorde kun akceptita de Vi Sinjoro Leonard Orban, tiom pasie propagata principo de multlingveco en Eŭropa Unio, mi kiel polo, civitano de EU-membroŝtato, en kiu laŭdire devigas la principo – egalrajteco por ĉiuj lingvoj en la ŝtatoj konsistigantaj Union, - petas Vin, ke Vi bonvole respondu al mi en mia nacia lingvo. (ĉar, se Vi tiom propagas multlingvecon, do Vi devintus ankaŭ koni ĝin). Kiom da lingvoj praktike mi devus ellerni por ekkompreni ĉiujn multlingvajn enskribojn, (kiujn enhavas 36 paĝoj) sub via artikolo? Ĉu tio mem ne atestas pri kompleta sensenco de viaj deduktoj? Ja en ili mi efektive rimarkas nur escepte kamuflitan formon de promociado de angla lingvo. Temas simple pri tio, ke en tiu ŝajna rajteco de ĉiuj eŭropaj lingvoj la angla estu sole egalrajtigita. Tiu altrudata promociado de la angla lingvo ne mirigas, se oni scias, ke nur tiamaniere per instruado de tiu ĉi lingvo Britio gajnas ĉiujare profiton egalan preskaŭ 18 miliardoj da eŭroj. Ĉu tiu superregado de la angla lingvo estas simptomo de egalamikaj interrilatoj? Tio ja estas jam tre dubinda. Lerneblaj, multaj malfacilaj lingvoj estas atingeblaj nur por nemultaj, kapablaj individuoj, sed tio ankaŭ ne certigos al ili eblecon de facila komunikiĝo kun ĉiuj popoloj. Tiamaniere ni povas atingi nur tre stretan eliton de homoj scipovantajn interkompreniĝi konforme al kontentiga nivelo. Kion ni diru pri plimulto de socio, por kiu estas granda problemo ellerni almenaŭ unu malfacilan fremdan lingvon? Jam de 80 jaroj la mondo povus senprobleme interkomunikiĝadi, se ne kulpo de Francio kaj Anglio, kiuj en la 1922 jaro, en Ligo de Nacioj efike fintorpedis jam preskaŭ pretan - al voĉdonado – rezolucion pri universala deviga principo de konateco – krom naciaj gepatraj lingvoj – ankaŭ alian tre facilan lingvon – Esperanton. Ekde jardekoj la imperiaj aspiroj de Anglio, regi la mondon pere de sia lingvo kaj ĉerpado tiukaŭze supermezurajn profitojn, same kiel jam antaŭe – plu efike torpedas la racian principon. Malgraŭ, ke angloj tamen havas en tiu sfero grandajn atingojn, do ili ne sin iluziu, ke ilia malfacila lingvo universaliĝos en la mondo. Jam pli grandan ŝancon por tio havas ĉina lingvo, kiun 3 foje pli multe da homoj regas ol la anglan. Vere, kiom da malbonvolo oni devas havi, por ne voli ekkompreni tion, ke nuntempe la unika alternativo de efika interkompreniĝado de la homoj tra la mondo sole estas nur LINGVO ESPERANTO.
  Kazimierz Krzyżak kaj Edward Jaśkiewicz

 3. 568

  Remush sagt:

  Paula n’est pas la seule à remarquer qu’il arrive que des profs de langues se sentent gênés de parler à un natif. Je l’ai moi-même constaté plusieurs fois avec des profs de français.
  Est-ce parce qu’ils sont profs de langues qu’ils se rendent mieux compte de leur limites que nos politiciens?
  La bonne solution est évidemment de faire donner les cours de langue par des natifs.
  C’est ce qui se fait en Chine.
  Je peux retrouver la référence… Les profs parlent entre eux et avec la direction en Esperanto! Voir Michel Fontaine (Skype:mifont) actuellement enseignant à Zhenjiang, Jiangzu, Chine
  Avec l’intérêt que le Chinois suscite, il serait bon d’inviter des profs chinois espérantistes à donner cours chez nous en Europe (à condition que les étudiants consacrent quelques mois d’abord à l’espéranto).
  Mais nos décideurs croient que quelques années d’anglais font aussi l’affaire!
  Qui est le plus utopiste ici?
  Je n’ai pas trouvé la moindre arrogance dans les propos de Paula, à part peut-être qu’elle n’a pas utilisé le terme le plus judicieux pour qualifier le gouvernement français.

 4. 567

  skirlet sagt:

  A Paula Flanagan : il vaut mieux fustiger les Français dans leur langue afin qu’ils comprennent, puisque vous la parlez couramment :-) Moi aussi je suis d’origine étrangère, mais je ne saute pas au plafond quand les gens ne me comprennent pas en russe. Les Français ne sont pas plus mauvais en langues que les Anglais ni un autre peuple, commencez par balayer devant votre porte.

 5. 566

  Pierre sagt:

  J’ai beaucoup aimer lire le rapport “un défit salutaire”, c’est vers une europe comme celle là que je voudrais que l’on aille comme de nombreux autres européens. Mais le probleme chez les intelectuels, c’est qu’il manque souvent le coté pragmatique dans le coté pratique car en lisant le texte j’ai vu de nombreuses situation rien qu’en France ou cela ne pourrait être possible. Donc l’idée de faire une recomandation par l’apprentissage de l’esperanto avant toute langue nationalle, par son coté propedeutique et de respect de l’ensemble des autres langues et autres cultures serait la premiere étape, ensuite viendrait l’apprentissage des autres langues dont l’anglais principalement du fait de sa place actuellement dans le monde et de la seconde langue adoptive qui serat difficillement mise en place en pratique en dehors des “grandes” langues. Je pense que ce principe donnerait vraiment à l ‘europe, une unité et une diversité bien plus grande et en reduisant de pas mal les inconvénients.

  Pour ma part, j’ai plus de sentiment d’être europeen par celle facon de faire que de choisr une langue adoptive dont malgré tous mes efforts je ne peux maitriser correctement. Depuis que je suis quadrilingue avec l’esperanto, cette identité européenne c’est renforcée.

  Après la balle est dans votre camp, mais ayant déjà un bon apercu des langues par l’histoire recente de l’éducation des langues en France, je sais pertinament, que le trilinguisme proposé sans l’esperanto ne donnera pas les resultats voulus

 6. 565

  krokodilo sagt:

  Paula Flanagan,
  N’exagérez-vous pas un peu ? il me semble qu’un enseignant d’anglais trouve facilement du travail en France (assistants d’écoles publiques, de facultés, écoles privées, cours de soutien, instituts, stages pour entreprises, and so on !).
  D’autre part, pourquoi le professeur de votre fils devrait-il vous comprendre en anglais ? N’est-ce pas aussi une forme d’arrogance, penser que tout le monde doit vous comprendre ? Cette langue n’est pas encore obligatoire en France, même si on s’en rapproche…
  La France n’est pas arrogante, elle est pratiquement la seule à défendre sa langue au parlement européen. Quand tout le monde fera comme nous, on pourra enfin commencer à parler sérieusement de la communication dans l’UE.

 7. 564

  Paula Flanagan sagt:

  This all makes me want to squirm. All this talk of promoting languages. I am a triple linguist. I speak French and German fluently. I am a British teacher of Modern Languages & English. I married a Frenchman and I am not even allowed to teach in his country. The French government is so very European it arrogantly refuses to recognise all NON FRENCH teaching qualifications. I have been in contact with Mr McCreevy’s office for a long time and they see me as an irritant. The European Commission has done nothing to help me and the thousands of other non-French professionals who cannot earn a living in France. If my husband died tomorrow I would be out on the streets, despite my qulaifications and experience. There is no European Union, it is a myth I used to believe in………. reality has hit me very hard. Don’t believe all the stuff that appears on the web and in speeches. There is no free movement of workers even if you speak several languages. The barriers are up and some countries like France are extremely protectionist - and they are allowed to get away with it. So, in the meantime, all language teachers in France are French citizens and this is probably why the French are so bad at speaking foreign languages. My son’s French teacher doesn’t understand anything I say to her in English and she is arrogant about it too, saying I have no right to correct her. Bravo la France , continuez ainsi!!!!

 8. 563

  Henri MASSON sagt:

  Considéré comme le précurseur de la pédagogie moderne, surnommé “le Galilée de l’éducation“, l’humaniste tchèque Jan Amos Komenský (1592-1670) avait pressenti “le temps où l’humanité jouira de l’usage d’une langue auxiliaire universelle incomparablement plus facile et accessible que nos langues naturelles“. Conscient de la trop grande difficulté du latin pour la majorité des humains, comme Descartes, Leibniz et Vivès, il avait traité l’idée d’une telle langue dans “Via Lucis” (1641).

  La langue répondant à ses aspirations existe depuis plus de 120 ans. Nous la devons au Dr Zamenhof, célébré en 1959 par l’UNESCO en tant que “personnalité importante universellement reconnue dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture”.

  Par le maintien de tabous à son encontre, par l’obstruction à sa découverte et à son enseignement, les institutions européennes ont un comportement bien peu conforme à son esprit. Le programme de l’UE qui a emprunté son nom latin Comenius est lui-même bien peu conforme à l’esprit d’un humaniste pour qui l’école devait être “productrice de l’homme humain, se proposant le développement de la qualité même d’homme au lieu d’un dressage professionnel ou d’une préparation à des fonctions sociales définies.“

  Comenius pensait que le temps dans les écoles devait être partagé entre les loisirs et l’étude, que le jeu était lui-même un élément très important de l’éducation. Pour lui, les filles comme les garçons devaient avoir le même accès à l’enseignement sans distinction de classe sociale. Comenius aurait pu voir aujourd’hui dans cette langue l’un des outils d’orientation qui, selon son expression, “permettront au maître de voir les enfants agir spontanément et de deviner leur vocation“.

  Et, effectivement, des hommes, renommés dans leurs spécialisés, ont pu observer et constater la valeur éducative et pédagogique de la Langue Internationale, et ceci depuis déjà plus d’un siècle :

  Professeur fameux de latin à l’Université de Cambridge, John E.B. Mayor avait lui-même si bien appris la langue en une semaine qu’il avait pu faire une allocution remarquable à l’occasion de la clôture du Congrès Universel d’Espéranto qui s’était tenu dans sa ville en 1907 : “L’espéranto est la meilleure base linguistique à donner aux enfants pour leur faciliter l’étude des langues, y compris le latin.“

  Inspecteur principal des écoles d’Écosse, le professeur A.E. Scougal ne constata lui-même que des avantages : “Apprendre l’espéranto comme première langue supplémentaire est, du point de vue méthodologique, un gain et non une perte de temps”.

  Directeur de l’Institut Jean-Jacques Rousseau, Université de Genève, Pierre Bovet, en était venu lui aussi à une constatation qui donnait raison à Comenius : “Au total, nous avons constaté que l’enseignement de l’espéranto, partout où il a été introduit, crée une atmosphère de joie et une atmosphère de bonté. C’est bien quelque chose.”

  C’est ce que des expériences ont confirmé durant des décennies. Linguiste de renommée mondiale, professeur de philologie à l’université de Columbia (New York) et auteur de plusieurs ouvrages dont “The story of English“, “One Language for the World“, “What’s in a Word ? Language Yesterday, Today and Tomorrow“, Mario Pei* avait souligné l’intérêt propédeutique de cette langue : “Il a été prouvé expérimentalement que l’espéranto constitue un excellent pont pour l’étude des autres langues, car grâce à sa simplicité de structure et de vocabulaire il brise la résistance initiale de l’élève moyen unilingue. Il renforce en même temps son vocabulaire de mots étrangers et crée chez l’enfant une confiance en sa propre capacité d’étudier et d’assimiler des langues étrangères.”

  Un autre linguiste américain mondialement connu, Edward Sapir, avait écrit dans l’”Encyclopaedia of Social Sciences” (1950), que “La résistance contre une langue internationale a peu de logique et de psychologie pour soi.”

  Il est donc clair qu’il n’y a aucune justification rationnelle dans l’attitude de la Commission et des institutions de l’UE, pas plus que dans toute RAISON d’ÉTAT, qui, à plus où moins long terme, se révèle n’être que déraison.

  Les autorités de l’UE sont restées sourdes au plaidoyer du prix Nobel 1994 d’économie allemand Reinhard Selten, lui-même locuteur de l’espéranto, lorsque, le 9 mai 2007, devant le Parlement européen, à l’occasion de la Journée de l’Europe, il a dit : “Une langue facile à apprendre comme l’espéranto permet une solution neutre du problème linguistique. On apprend plus facilement une seconde langue étrangère que la première. L’effet d’une seconde langue est si fort, et l’espéranto est si facile, qu’il est plus favorable d’apprendre l’espéranto en premier, et ensuite une langue nationale, plutôt que cette langue étrangère seule. C’est scientifiquement prouvé par des tests scolaires. Quelques pays pourraient d’abord faire un traité sur l’enseignement scolaire de l’espéranto. On pourrait ensuite étendre ce traité aux autres pays.”

  La mise en place progressive d’un enseignement d’espéranto comme première langue étrangère et comme clé de voûte du multilinguisme de l’UE est possible dès l’école primaire. Elle peut et doit faire partie de l’enseignement fondamental. Il existe déjà des enseignants qualifiés et, pour la mise en route, un bénévolat serait très certainement prêt à aider à sa réalisation.

  Le plus important, au départ, est de mettre fin aux tabous et aux chicanes par rapport à l’espéranto.

  Henri Masson

  * Mario Pei :
  http://www.esperanto-chicago.org/jones/pei.htm
  http://home.unilang.org/bb/index.php?n=16&t=10
  http://miresperanto.narod.ru/biblioteko/pei.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei

  ===

  Konsiderata kiel la antaŭulo de la moderna pedagogio, alinomita “la Galileo de edukado”, la ĉeĥa humanisto Jan Amos Komenský (1592-1670) antaŭsentis “la tempon kiam la homaro ĝuos la uzon de universala helplingvo pli facila kaj akirebla ol niaj naturaj lingvoj“. Konscia pri la tro granda malfacileco de la latina por plimulto el la homoj, same kiel Descartes, Leibniz kaj Vivès, li pritraktis la ideon de tia lingvo en “Via Lucis” (1641).

  La lingvo respondanta al liaj aspiroj ekzistas de pli ol 120 jaroj. Ni ŝuldas ĝin al D-ro Zamenhof, celebrita de Unesco en 1959 kiel “grava personeco universale rekonata sur la terenoj de edukado, scienco kaj kulturo”.

  Per pluteno de tabuoj kontraŭ ĝi, per obstrukcio al ĝia malkovro kaj al ĝia instruado, la eŭropaj institucioj sintenas tre malmulte konforme al lia spirito. La eŭropunia programo kiu pruntis lian latinan nomon Comenius estas mem tre malmulte konforma al lia spirito de humanisto por kiu la lernejo devus esti “produktanto de homeca homo, proponanta al si la disvolviĝon de la eco mem de la homo anstataŭ profesian dresadon aŭ de preparado al difinitaj sociaj funkcioj”.

  Comenius opiniis ke la tempo en la lernejoj devus esti dispartigita inter liberaj okupoj kaj studoj, ke la ludo mem estas grava elemento de la edukado. Laŭ li, knabinoj same kiel knaboj devus havi saman aliron al instruado sen distingo de socia klaso. Comenius estus povinta vidi nuntempe en Esperanto unu el la iloj de orientado kiuj, laŭ lia esprimo “ebligos al la instruisto vidi la infanojn agi spontane kaj diveni ilian alvokiĝon“..

  Kaj efektive, homoj famaj en siaj fakoj povis observi kaj konstati la edukan kaj pedagogian valoron de la Internacia Lingvo, kaj tio jam de pli ol unu jarcento :

  Fama profesoro de la latina en la Universato de Cambrige, John E.B. Mayor tiel bone lernis la lingvon en unu semajno ke li povis fari rimarkindan paroladon okaze de la fermo de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en lia urbo en 1907. Li poste konigis sian opinion pri la rezultoj de ĝia instruado : “Esperanto estas la plej bona lingva bazo havigenda al la infanoj por faciligi al ili la lernadon de la lingvoj, inkluzive de la latina.“

  Ĉefinspektoro de la lernejoj de Skotlando, profesoro A.E. Scougal same konstatis nur avantaĝojn : “Lerni Esperanton kiel unuan suplementan lingvon estas, laŭ metodologia vidpunkto, gajno kaj ne perdo de tempo”.

  Direktoro de la Instituto Jean-Jacques Rousseau, Universitato de Ĝenevo, ankaŭ Pierre Bovet, alvenis al konstato kiu pravigus Comenius : “Entute, ni konstatis ke la instruado de Esperanto, ĉie kie li estis enkondukita, kreas atmosferon de ĝojo kaj atmosferon de boneco. Tio estas jam multe.”

  Tion daŭre konfirmis eksperimentoj tra jardekoj. Mondfama usona lingvisto, profesoro de filologio en la Universitato de Columbia (Nov-Jorko) kaj aŭtoro de verkoj inter kiuj “The story of English“, “One Language for the World“, “What’s in a Word ? Language Yesterday, Today and Tomorrow“, Mario Pei*, substrekis la propedeŭtikan valoron de tiu lingvo : “Estis eksperimente pruvita ke Esperanto konsistigas bonegan ponton por la studado de aliaj lingvoj, ĉar, dank’ al ĝia simpleco de strukturo kaj vorttrezoro, ĝi rompas la komencan rezistadon de la meza unulingva lernanto. Ĝi plifortigas samtempe lian vorttrezoron de fremdaj vortoj kaj kreas ĉe la infano memfidon en sia propra kapableco studi kaj asimili la fremdajn lingvojn.”

  Alia usona tutmonde konata lingvisto, Edward Sapir, skribis en “Encyclopaedia of Social Sciences” (1950), ke “La rezistado kontraŭ internacia lingvo havas por si malmulte da logikeco kaj de psikologio.”

  Estas do klare, ke ekzistas neniu racia pravigo en la sinteno de la Komisiono kaj de la EU-institucioj, ne pli ol en ĉiu ŜTATRACIO kiu, post pli malpli longa tempo, montriĝas nur kiel malracio [= frenezo, senkonsekvenceco].

  La aŭtoritatoj de EU restis surdaj al la pledo de la germana Nobelpremiito 1994 de ekonomio Reinhard Selten, li mem Esperantoparolanto, kiam, la 9an de majo 2007, antaŭ la eŭropa Parlamento okaze de la Eŭropa Tago, diris : “Facile lernebla planlingvo kiel Esperanto ebligas neu(tralan solvon de la lingvoproblemo. Duan fremdlingvon oni lernas multe pli facile ol la unuan. La dualingva efiko estas tiom forta, kaj Esperanto tiom facila, ke estas pli favore unue lerni Esperanton kaj poste nacian fremdlingvon, ol nur tiun fremdlingvon solan. Tio estas science pruvita per lernejaj testoj. Unue kelkaj landoj povas fari traktaton pri lerneja instruado de Esperanto. Poste oni povos vastigi tiun traktaton al aliaj landoj.”

  La progresiva starigo de Esperanto-instruado kiel unua fremdlingvo kaj kiel volboŝlosilo [esenca, nemankipova ŝlosila elemento] de multlingvismo estas jam ebla en elementaj lernejoj. Ĝi povas kaj devas esti parto de la fundamenta instruado. Ekzistas por tio kvalifikitaj instruistoj kaj, por la envojigo, bonvolemanaro tute certe pretus helpi al ĝia realigo.

  Plej gravas unue ĉesigi tabuojn kaj ĉikanojn rilate al Esperanto.

  Henri Masson

  * Mario Pei :
  http://www.esperanto-chicago.org/jones/pei.htm
  http://home.unilang.org/bb/index.php?n=16&t=10
  http://miresperanto.narod.ru/biblioteko/pei.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei

 9. 562

  Henriette Vanechop sagt:

  DANKEGON, Krokodilo,

  Le troisième numéro de ‘Conspectus rerum latinus’ paraîtra le 6 septembre 2006.
  Conspectus rerum latinus :www.eu2006.fi/newsletters_fr/

  Le bulletin d’information de la Présidence finlandaise de l’UE en latin est maintenant également disponible en espéranto. Le bulletin d’information traduit par Suomen Esperantoliitto (Association espéranto de Finlande) se trouve sur le site web à l’adresse suivante :

  http://conspectus.wordpress.com.

  Mes rêves avaient quelque peu romancé .. mais au moins vous avez pour moi retrouvé la base; c’est rassurant. Enfin, un peu. (ma mémoire m’abandonne, hélas)

 10. 561

  Anita sagt:

  Dear Mr. Orban

  I am so grateful. That you are soporting learning different languages and not only English.
  The learning of languages is important for the EU, because the EU is a union of different languages, and not only a union of one language and nation. The Eropean should be proud of their languages and countries, because that is what makes the EUROPE so beautiful. The mixe of different cultures and nations. We are not America and why should we learn and speak only English? If this language is not the most spoken mother tanque. Why do not we learn German, French, Italian… German should be more used in the EU, BECAUSE it is for the most people the mother tanque and also other languages.I am not soporting use of only one language, because the people should be proud of their country and language. Some people do not wan to speak in their mother tanque, because English is more important in the World. They give up their language, culture, nation. That is not true. ALL languages are beautiful. If, we do not soport learning languages, the teacher will lose their jobs, many teachers do not get a job, because nobody wants to learn German, Italian, French and other languages. That is so, because they think English is enough. But it isn not. Why should we become only 1 country with one languages, if in EUROPE ARE SO MANY languages spoken? For many people it means the use of only English in the EU, that they have to give up their languages and also for many countries it meas that their languages will slowly die, because it is not use at all and it is a small country, who has to fight for their languages and poople. This is the resoult of using only one languages. Some think multilingualism is a luxury that we cannot afford. Ordinary people cannot learn many languages proficiently. In the early days of the ECC, it was possible to believe that we could function with a few languages. But we cannot be proscriptive, this is delicate and language is closely intertwined with culture and national identity. Other languages must not be prohibited, but there must be a single language that is common across the continent, which will allow migration and integration.History tells us that languages come, evolve and go. Let us not pretend that in 500 years time Europeans will still be speaking in 27 different tongues. Let us face reality and be practical. Let the existing diversity of languages evolve through common useage by the people. I do not agree with their opinion. Yes, the languages will die, if we use only one common languages. It makes Children happy if they learn other languages like German
  (it needs more soport), French… because they learn a little bit about the country, coulture…With learning languages we are making friends, They are happy if they see that we are learning something about them.
  In the schools should be taught not only English. It should be learn also German, French…That is also a reason why so many teachers do not get jobs. The imigration would be much easier and not difficult, because if you know many languages it would be much easier to make contact with other and you would more respect your and other countries.

  Thank you all for soporting multilingualism. Maybe my and languages of other European will not die, and EU will make history about countries who can live together, in a union where are spoken different languages and taht all languages are respected not only one languages.
  With learning languages we can only get something, but with not learning languages or. with only one languages in EU We can lose much.

  Thanks for all.

 11. 560

  Krokodilo sagt:

  Henriette vanechop,
  Si le lien indiqué par Masson ne fonctionne pas, vous pouvez essayer celui-ci :
  http://www.eu2006.fi/news_and_documents/newsletters/fr_FR/newsletters_fr/

  Pour l’espéranto, je crois que c’est une info erronée. Le latin était un simple gadget, une minuscule rubrique destinée à montrer qu’ils ne soutenaient pas que l’anglais, mais un vrai plurlinguisme !

 12. 559

  Henri MASSON sagt:

  Monsieur Orban,

  Comme il est question de multilinguisme, il peut être utile de savoir que des très grands polyglottes ont appris l’espéranto très jeunes, la plupart en dehors du système national de l’enseignement.

  Gustav Ramstedt (1873-1950) fut parmi les premiers à l’apprendre en Finlande en 1891, à l’âge de 18 ans. Il acquit une grande renommée comme philologue et professeur de linguistique. Ministre et ambassadeur de Finlande au Japon et en Chine, il fit aussi des explorations en Mongolie et il apporta son soutien à l’espéranto au Japon. Des références à ses recherches sur la langue coréenne peuvent encore être trouvées de nos jours, par ex. http://altaica.narod.ru/bibliograf/korean.htm

  L’Estonien Paul Ariste (1905-1990) s’est toujours considéré comme redevable envers l’espéranto pour l’avoir appris dans son enfance, et il put devenir un très grand polyglotte, un éminent linguiste et ethnologue. Sa connaissance active de 26 langues et passive d’une trentaine lui permit d’exprimer un avis autorisé : “Des langues nationales que je connais, aucune ne peut égaler les possibilités expressives de l’espéranto.” Il devint membre de l’Académie des sciences d’Estonie et membre d’honneur des académies de Finlande et de Hongrie et de bon nombre d’autres sociétés et instituts.

  Géza Bárczi (1894-1975) devint le plus éminent linguiste hongrois et membre de l’Académie hongroise des sciences. Il apprit l’espéranto au collège vers 1908. Il reconnut que sa facilité avait éveillé son intérêt pour les langues et lui avait donné un avantage considérable pour en apprendre d’autres : “L’espéranto nécessite le dixième de l’effort exigé par les autres langues, et comme en général il n’y a que l’étude de la première langue étrangère qui soit difficile, celui-ci ouvre la porte aux autres.”

  L’espéranto a joué un rôle non négligeable dans le parcours linguistique de Maxime Rodinson (1915-2004), orientaliste, linguiste et philologue, reconnu comme l’un des plus éminents spécialistes de l’Islam. Il l’apprit à Paris dans des cours du soir en 1926-1927 à l’âge de 11-12 ans. Seize pages des 418 de son autobiographie “ Souvenirs d’un marginal” (Fayard, 2005) sont en partie consacrées à l’espéranto sous le titre “L’auto-éducation parallèle : les bibliothèques, l’espéranto” (p. 233-248). Maxime Rodinson avait encore l’intention d’écrire sur sa qualité d’espérantiste dans une suite de cette autobiographie. Le destin n’a pas permis qu’il en soit ainsi. En 1998, à 83 ans, à l’occasion d’un entretien avec l’hebdomadaire “Le Nouvel Observateur“, il avait dit à propos de l’espéranto et de son initiateur : “C’est vraiment facile. Zamenhof était un génie“.
  Auteur de “Langues sans frontières” (éd. Autrement, Paris. 2001) dans lequel il décrit 39 langues de l’Europe, espéranto inclus, Georges Kersaudy a été amené, durant sa carrière de fonctionnaire international, à parler, écrire et traduire pas moins de 50 langues de l’Europe et de l’Asie, dont l’espéranto. Il l’avait appris durant son adolescence et lui est toujours resté attaché. J’ai eu la chance d’avoir pu le rencontrer plusieurs fois et d’avoir eu des échanges avec cet homme éminement intéressant qui a eu l’occasion de jouer le rôle d’interprète lors de réunions avec, entre autres, Staline, Bokassa, mais aussi des hommes plus fréquentables.

  Les chapitres 23 et 24 de son livre sont consacrés à l’espéranto sous les titres : “La solution de la langue internationale“ et “L’espéranto en une heure“. C’est un excellent condensé de sa grammaire en six pages. Des exemples de textes officiels du Conseil de l’Union européenne sont donnés dans ses 11 langues (d’alors, en 2001) et en espéranto. Des tableaux comparatifs montrent la parenté de l’espéranto avec les langues latines.

  L’auteur y interpelle ainsi les milieux politiques (p. 253) : “Les pouvoirs publics de la plupart des grands pays d’Europe restaient étrangement sourds et aveugles devant un phénomène qui doit inévitablement apporter un jour la solution de leurs problèmes linguistiques. C’est seulement maintenant, à la 23e heure, qu’on commence à prendre conscience de cette réalité…“

  Après avoir lu et entendu pendant des décennies que l’espéranto n’est pas une langue, que ce n’est qu’un code, qu’il est artificiel et sans vie, qu’il n’a pas de littérature, pas d’histoire, qu’il est tombé en désuétude et dans l’oubli, qu’il n’est utilisable ni pour les sciences, ni pour la diplomatie, et pas même pour l’humour, que personne ne le parle, que c’est interdit par Dieu, voire qu’il s’agit d’une secte, et autres âneries de même niveau, bien des citoyens seront surpris de découvrir que cette langue est (enfin !) ainsi traitée avec objectivité, sans préjugés et en connaissance de cause par quelqu’un qui sait de quoi il parle.

  La place de cet ouvrage est tout indiquée dans les bibliothèques non seulement personnelles, mais aussi publiques, les centres de documentation et tous les autres lieux où se posent les questions de langues et de communication linguistique. Et pourquoi pas sur le bureau des ministres de l’éducation des pays de l’EU ?

  À propos de traduction et d’interprétation, l’auteur évoque, entre autres, les problèmes et difficultés de la traduction. Il cite une anecdote de 1945 qui attribue à l’un des premiers interprètes de conférences, un nommé Kaminker, une réplique pour le moins culottée à un orateur :
  - mais, ce n’est pas ce que j’ai dit !
  - non, mais c’est ce que vous auriez dû dire !

  Au-delà d’une anecdote, et de l’aphorisme italien “Traduttore - traditore“ (traducteur - traître), les cas bien réels et certains de traductions douteuses sont nombreux. Premier président du Parlement européen (1952), le Belge Paul-Henri Spaak avait déclaré : “Les interprètes nous font dire ce qu’ils veulent“. C’est précisément pour cette raison que l’explorateur norvégien Thor Heyerdahl avait fait cesser la traduction de son ouvrage sur l’expédition du Kon-Tiki en français. La première édition d’un document aussi essentiel que le “Traité de Maastricht” (253 pages) fut détruite à cause de la traduction qui laissait à désirer.

  Je vous remercie pour votre attention.

  Henri Masson

  ===

  Sinjoro Orban,

  Ĉar temas pri multlingvismo, povas esti utile scii ke tre grandaj poliglotoj lernis Esperanton junaĝe, plejparto el ili ekster la nacia instrusistemo.

  Gustav Ramstedt (1873-1950) estis inter la unuaj kiuj lernis Esperanton en Finnlando, en 1891, en aĝo de 18 jaroj. Li akiris granda famon kiel filologo kaj profesoro de lingvistiko. Ministro kaj ambasadoro de Finnlando en Japanio kaj Ĉinio, li faris ankaŭ esplorojn en Mongolio kaj subtenis Esperanton en Japanio. Referencoj pri liaj esploroj pri la korea lingvo estas ankoraŭ nuntempe troveblaj, ekz. : http://altaica.narod.ru/bibliograf/korean.htm

  La estono Paul Ariste (1905-1990) ĉiam konsideris sin kiel ŝuldanto rilate al Esperanto pro tio ke li lernis ĝin junaĝe kaj povis fariĝi tre granda poligloto, eminenta lingvisto kaj etnologo. Lia aktiva scipovo de 26 lingvoj, kaj pasiva de trideko, ebligis al li esprimi aŭtoritatan opinion pri ĝi : “Laŭ la esprimivaj kapabloj kun lingvo E-o ne povas egaliĝi iu el la naciaj lingvoj, kiujn mi posedas.” Li fariĝis membro de la Akademio de sciencoj de Estonio kaj honora membro de akademioj de Finlando kaj de Hungario kaj de multaj aliaj societoj kaj institutoj.

  Géza Bárczi (1894-1975) fariĝis la plej eminenta hungara lingvisto kaj membro de la hungara Akademio de sciencoj. Li lernis Esperanton en kolegio ĉirkaŭ la jaro 1908. Li agnoskis ke ĝia facileco vekis lian intereson por la lingvoj kaj havigis al li konsiderindan avantaĝon por lerni pliajn : “Esperanto bezonas dekonan penon kompare kun aliaj lingvoj, kaj ĉar ĝenerale nur la lernado de la unua fremda lingvo estas malfacila, tiu malfermas la pordon al la aliaj.”
  Esperanto ludis ne neglektindan rolon sur la lingva vojo de Maxime Rodinson (1915-2004), orientalisto, lingvisto kaj filologo, agnoskata kiel unu el la plej eminentaj specialistoj pri Islamo. Li lernis ĝin en 1926-1927 dum vesperaj kursoj, en Parizo, en aĝo de 11-12 jaroj. Dekses paĝoj el 418 de lia aŭtobiografio “Souvenirs d’un marginal” (Rememoroj de marĝenulo; Fayard, 2005) estas parte dediĉitaj al Esperanto sub la titolo “L’auto-éducation parallèle : les bibliothèques, l’espéranto” (paralela memedukado : la bibliotekoj, Esperanto; p 233-248). Maxime Rodinson intencis ankoraŭ skribi pri sia kvalito de esperantisto en daŭrigo de tiu aŭtobiografio. La destino ne permesis ke estu tiel. En 1998, 83-jara, okaze de intervjuo kun la semajngazeto “Le Nouvel Observateur“ (La nova observanto), li diris pri Esperanto kaj ties iniciatinto : “Tio estas vere facila. Zamenhof estis geniulo“.

  Aŭtoro de “Langues sans frontières” (eld. Autrement, Parizo. 2001) en kiu li priskribas 39 lingvojn de Eŭropo, inklude Esperanton, Georges Kersaudy havis okazojn, dum si kariero de internacia funkciulo, paroli, skribi kaj traduki ne malpli ol 50 lingvojn de Eŭropo kaj Azio, inter kiuj Esperanto. Li lernis ĝin dum sia adoleskeco kaj ĉiam poste restis korligita al ĝi. Mi havis plurfoje la bonŝancon povi lin renkonti kaj havi interŝanĝojn kun tiu eminente interesa homo, kiu havis okazojn roli kiel interpretisto okaze de kunvenoj kun, i.a., Stalin, Bokassa, sed ankaŭ pli frekventindaj homoj.

  La ĉapitroj 23 kaj 24 de lia libro estas dediĉitaj al Esperanto sub la titoloj : “La solvo de la internacia lingvo“ kaj “Esperanto en unu horo“. Tio estas bonega kompendio de ĝia gramatiko en ses paĝoj. Ekzemploj de oficialaj tekstoj de la Konsilio de Eŭropa Unio aperas en ĝiaj (tiamaj, en 2001) 11 lingvoj kaj en Esperanto. Komparaj tabeloj montras la parentecon de Esperanto kun la latinaj lingvoj.

  La aŭtoro tiele interpelacias la politikajn mediojn (p. 253) : “La ŝtatpotenco de plimulto el la grandaj landoj de Eŭropo restis strange surdaj kaj blindaj antaŭ fenomeno kiu devas neeviteble alporti iam solvon al iliaj lingvaj problemoj. Nur nun, je la 23a horo, oni ekonscias pri tiu realaĵo…“

  Post esti legintaj kaj aŭdintaj dum jardekoj ke Esperanto ne estas lingvo, ke ĝi estas nur kodo, ke ĝi estas artefarita kaj senviva, ke ĝi ne havas literaturon, nek historion, ke ĝi falis en malmodernecon kaj forgeson, ke ĝi estas uzebla nek por diplomatio, scienco kaj eĉ nek humuro, ke neniu parolas ĝin, ke tio estas malpermesta de Dio, aŭ eĉ ke temas pri sekto, kaj aliaj samnivelaj azenaĵoj, multe da civitanoj estos surprizitaj ke tiu lingvo estas (finfine !) pritraktata kun tia objektiveco kaj kun pruvebla kono de la temo fare de iu, kiu scias pri kio li parolas.

  La loko de tiu verko estas tute rekomendinda ne nur en la personaj, sed ankaŭ en la publikaj bibliotekoj, la centroj de dokumentado kaj ĉiuj aliaj lokoj kie leviĝas la demando pri lingvoj kaj lingva komunikado. Kaj kial ne sur la oficeja tablo de la ministroj de edukado de ĉiuj landoj de EU ?

  Pri tradukado kaj interpetado, la aŭtoro elvokas, i.a., la problemojn kaj malfacilaĵojn de la interpretado. Li mencias anekdoton de 1945 kiu atribuas al unu el la unuaj konferencaj interpretistoj, laŭnome Kaminker, reagon almenaŭ aŭdacan al oratoro :
  - sed, ne estas tio kion mi diris !
  - ne, sed tion vi devus esti dirinta !

  Preter anekdoto, kaj la itala aforismo “Traduttore - traditore“ (tradukisto - perfidulo), la kazoj vere realaj kaj certaj pri dubindaj tradukoj estas multaj. Unua prezidanto de la Eŭropa Parlamento (1952), la belgo Paul-Henri Spaak deklaris : “La interpretistoj dirigas al ni tion kion ili volas“. Precize pro tiu kialo, la norvega esploristo Thor Heyerdahl ĉesigis la tradukadon de sia libro pri la ekspedicio Kon-Tiki en la francan. La unua eldono de dokumento tiel esenca kiel la “Traktato de Maastriĥto” (253 paĝoj) estis detruita pro malbona traduko.

  Mi dankas vin pro via atento.

  Henri Masson

 13. 558

  Henriette Vanechop sagt:

  à Monsieur Henri,… d’Henriette

  Merci beaucoup. Et vous êtes bon en math,compliments. Toutefois, je cherche (encore) où il est dit que la Finlande, ayant ajouté le Latin, dans les traductions multiples, adopta aussi l’Esperanto. Eble mi song’is au revis ? Gis !

 14. 557

  Kazimierz Krzyżak sagt:

  Jeśli Pan Leonard Orban chciałby zapisać się złotymi zgłoskami w historii UE, jako autentyczny i postępowy jej reformator a nie destrukcyjny działacz, popierający tylko i wyłącznie imperialne ambicje Anglii, która dąży do panowania w świecie przez swój język, powinien wyciągnąć poważne wnioski z opinii wyrażonych przez internautów, pod tym artykułem. Przecież zdecydowana większość tych opinii wyrażona jest w języku esperanto i przychylna temu językowi. To najlepiej świadczy o tym, że właśnie ten język jest najłatwiejszy, najładniejszy i najchętniej używany przez światłych ludzi. Najlepszą opinię o języku angielskim wyraził wybitny językoznawca prof. Claude Piron w otwartym liście do Pana skierowanym.
  Se Sinjoro Leonard Orban volus enskribi sin kun orajn sylabojn en EU historio, kiel aŭtentika kaj progresa reformatoro, kaj ne destrukcia agadulo, subtene nur angla imperiala ambicio, kiu volus ekregi mondon, okaze de sia nacia lingvo, devas eltiri seriozaj konkludoj de opinioj esprimitaj de internaŭtoj al tiu artikolo. Ja la plej grandaj opinioj esprimita estas en esperanto kaj favoras tiun lingvon. Tio estas la plej bona atesto pri tio, ke ĝuste tiu lingvo estas la plej facila, bela kaj la plej volonte uzata per edukitaj homoj. La plej bonan opinion pri angla lingvo esprimis eminenta lingvisto prof. Claude Piron en sia malfermita letero senditan al Sinioro L.Orban.

 15. 556

  Henri MASSON sagt:

  Réponse de Henri à Henriette ;-)

  http://conspectus.wordpress.com/

  esperante ke mi kapablos adicii 10 + 8 ;-)

 1. 555

  David Vallespí sagt:

  Benvolgut senyor,

  jo no puc sentir-me part d’Europa quan aquesta “associació de països” em nega el dret a parlar a la resta d’europeus en el meu idioma.

 2. 554

  Henriette Vanechop sagt:

  Kara S-ro Leo de Cooman (515/516)

  Kia surprizo por mi ! Dankegon !

  Iam, ie, mi legis ke kiam Finlando estis estro de EU la Latina estis uzita, kaj ankau Esperanto.. Mi provadis denove trovi tiun novajxon, sed ankorau ne sukcesis.
  Denove, DANKON ! Amike, Henriette.

 3. 553

  Henri MASSON sagt:

  En tant que coauteur de “L’homme qui a défié Babel” http://www.esperanto-sat.info/article1010.html , publié en seconde édition chez L’Harmattan en 2001, simultanément avec sa traduction en espéranto (”La homo kiu defiis Babelon”), je me permets d’ajouter, ci-après, une note de bas-de-page qui apparaît à la fin du premier chapitre :

  Dans Le Territoire de l’homme (Albin Michel), Elias Canetti, disparu en 1994, était assurément un citoyen de l’Europe comme Ludwik Lejzer Zamenhof l’était du monde. Et, par certains aspects de sa vie et de sa pensée, le prix Nobel de littérature 1981 n’est pas sans rappeler son coreligionnaire polonais.
  Par la naissance d’abord. En 1905, Roustchouk, la ville natale de Canetti, à la frontière de l’Orient et de l’Occident, était une Bialystok bulgare : “Des gens d’origines diverses vivaient là et l’on pouvait entendre parler sept ou huit langues différentes dans la journée”, écrit Canetti dans le premier tome de son autobiographie, Histoire d’une jeunesse – La langue sauvée (Albin Michel). Paysans bulgares, Turcs, Grecs, Albanais, Arméniens, Roumains, Russes, Tziganes, séfarades espagnols, autant de communautés qui s’ignoraient ou se méprisaient, tel était le monde que le petit Elias connut dans son enfance et qui devait servir de point de départ à de futures réflexions.
  Chez les Canetti comme chez les Zamenhof, on s’intéressait aux langues et on en pratiquait. Les parents d’Elias parlant l’allemand entre eux, c’est dans cette langue – sa deuxième langue maternelle –, pour laquelle il a nourri la même passion que Ludwik Zamenhof pour le russe, que le futur prix Nobel écrira toute son œuvre. Mais était-il possible de parler dix-sept langues, c’est-à-dire autant que son grand-père prétendait maîtriser alors que ses connaissances linguistiques étaient “terriblement lacunaires” ? Quand le petit Elias posa la question à sa mère, celle-ci répondit : “Non ! Dans ce cas, on n’en parle aucune comme il faut !” Ce fut la première leçon qu’Elias Canetti reçut sur la vanité du multilinguisme !

  Kiel kunaŭtoro de “L’homme qui a défié Babel” http://www.esperanto-sat.info/article1010.html , publikigita en dua eldono ĉe L’Harmattan en 2001 simultane kun ĝia Esperanto-traduko (”La homo kiu defiis Babelon”), mi permesas al mi aldoni ĉi poste piedpaĝan noton, kiu aperas fine de la unua ĉapitro :

  En Die Provinz des Menschen [La provinco de la homo] Elias Canetti, forpasinta en 1994, estis Eŭropcivitano, kiel Ludoviko Lazaro Zamenhof estis mondcivitano. Kaj per iuj aspektoj de sia vivo kaj de sia penso, tiu literatura Nobel-premiito (1981) iel memorigas sian polan samreligianon.
  Unue per sia naskiĝo. En 1905 Rusĉuk (nun nomata Ruse), la naskiĝurbo de Canetti, je la limo de Oriento kaj Okcidento, estis bulgara Bjalistoko. “Diversdevenaj homoj tie vivis kaj oni povis aŭdi sep aŭ ok malsamajn lingvojn en la sama tago” skribas Canetti en la unua volumo de sia aŭtobiografio, Die Gerettete Zunge : Geschichte einer Jugend [La savita lingvo : historio de juneco]. Bulgaraj kamparanoj, Turkoj, Grekoj, Albanoj, Armenoj, Rumanoj, Rusoj, Ciganoj, hispandevenaj Sefardoj, tiom da komunumoj, kiuj ignoris kaj malestimis unu la aliajn, tia estis la mondo, kiun konis la eta Elias en sia infanaĝo, kaj kiu devis esti deirpunkto por estontaj pripensoj.
  En la familio Canetti, same kiel en la Zamenhofa familio, oni interesiĝis pri lingvoj kaj praktikadis plurajn. ĉar la gepatroj de Elias inter si parolis germane, nur en ĉi tiu lingvo — lia dua gepatra lingvo — de kiu li estis same pasia ŝatanto kiel Ludoviko Zamenhof de la rusa, la estonta Nobel-premiito skribos sian tutan verkon. Sed ĉu eblas paroli dek sep lingvojn, t. e. tiom, kiom pretendis regi lia avo, kvankam liaj lingvaj konoj estis “terure nekompletaj” ? Kiam la eta Elias demandis sian patrinon pri tio, ŝi respondis : “Ne ! Tiukaze neniun el ili oni taŭge parolas !” Tio estis la unua leciono, kiun Elias ricevis pri la vaneco de multlingvismo !

 4. 552

  Alexandru Cuza sagt:

  Hi there,

  I have just read a piece of news about a second mother tongue, which a group of experts initiated. They must involve experts in cultural studies and psychologists and ask for their input since it looks against the nature. I cannot imagine someone having two mother tongues; it would be like having two mothers. And furthermore, this may trouble and affect personal identities and lead to a rootless feeling.

  Alexandru Cuza

 5. 551

  Henriette Vanechop sagt:

  Une objection à l’Esperanto : c’est une langue artificielle ! ??? Latin, grec, allemand, slav, pour moi cela semble bien naturel dans ses racines.
  Les voitures sont des chevaux artificiels ! A-bas les voitures !
  Et si Jules Verne fut President du groupe espérantiste d’Amiens, c’est une bonne référence, ne croyez-vous pas ?
  Cion bonan, hetinjo.

 6. 550

  Claudia Pace sagt:

  Importantissimo conoscere, comprendere altre lingue. Saperle parlare correntemente oggi non solo apre grandi possibilità, ma è diventata una necessità per poter ben vivere il confronto multietnico che la società oggi ci propone, ed a qualsisi livello.
  Basilare quindi parlare altre lingue, non “instaurare” una lingua unica, che toglie al popolo una sua grande ricchezza mantenuta per anni, la sua lingua che è diventata anche strumento di identità e quindi mezzo per confrontarsi con le altre culture.

 7. 549

  Pierre sagt:

  Mr ORBAN même si vous ne voulez pas que l’on discute directement vers vous, l’europe se construie en continue de puis la fin de la seconde guerre, au niveaux des langues aussi, actuellment du fait du très grand nombre de langues offcielles et régionales, il est impossible d’utiliser les reccettes comme le trilinguisme anglais- francais- allemand, ce systeme a atteint ses limites et il est passé vers un unilinguisme de l’anglais, ce qui explique l’echec actuel du principe d’unité dans la diversité et des droits fondamentaux de chaque homme dans son integrité au niveau de ses origines linguistiques. La question importante est qu’est ce que veulent les européens au niveau linguistique, la garantie de leurs droits fondamentaux ou la perte de leurs droits fondamentaux, je pense personellement que tout le monde veut les garder. Selon ce que je peux comprendre de vos idées vous etes entre 2 feux nourris, d’un coté la predominance d’une langue nationale qui détruit l’égalité entre les hommes, de l’autre un multilinguisme innaplicable mais qui respecte les droits fondamentaux. Donc que vous alliez dans un sens ou dans l’autre vous serez perdant

  Donc la soluton c’est l’introduction progressive de l’esperanto ou tout autre solution permettant le dialogue commun tout en garantissant les droits fondamentaux de chaque citoyen. Quand je dis introduction progressive de l’esperanto, ce n’est pas du jour au lendemain, en premier sensibiliser les états membres sur les paradoxes en rapport des droits de l’hommes et du multilinguisme, pour dire ou voulez vous allez, qu’est ce que veulent vos peuples. Et à partir de là proposer les solutions allant dans le sens choisi, la direction du multilinguisme ou du tout angalis vous d=serait facile car déjà en place, pour la solution intermédiaire, le chemin serait plus long et dure, mais c’est à ce prix la, les solutions sont là, nous vous les avons données, l’avantage de l’esperanto si vous reussissez à convaincre les états membres de son introduction come option au bac, en cours chez l’enfant avant l’apprentissage en primaire avant l’étude des autres langues, la suite viendrait d’elle même par un effet boule de neige car c’est une langue respectueuse de l’individu, donc plus d’aprennant chez les parents et personnes voulant voyager en europe et aussi posible officialisation de l’esperanto juste au même niveau que les autres langues offcielles.

  Vous avez dit que vous deviez reussir, votre premiere reussite est déjà de vous renseigner au maximum sur ce que peu offrir l’option esperanto, mais aussi sur l’histoire des langues car votre reponse montre de très nombreuses lacunes qui handicape votre raisonnement dans le but de trouver une solution applicable. Toutes ses informations vous pouvez les avoir par les associations esperantistes, parlementaires ayant étudier ou ayant les dossiers sur l’esperanto et l’histoire des langues. Qaund vous aurez toutes les données vous pourrez en toute objectivité savoir ou vous voulez aller. Mais je suis persuadé que si vous raisonnez objectivement et sans parti pris vous aurrez envie de proposer l’esperanto pour défendre vos valeurs et celles de tous les européens

  Vous avez dit que vous deviez de réussir, la connaissance n’est pas tout il vous faudra convaincre les états en tout premier lieux de proposer l’esperanto, comme vous aurez toutes les données il vous sera facile d’argumenter surtout si vous avez du monde derriere vous ( des parlmenataires, economistes, linguistes, universitaire, ect)

  Quand vous aurez convaincu l’ensemble des européens, la suite viendra toute seule et surtout la partie la partie la plus diffcille aura ét faite

  J’espere que vous ne vous perdrez pas en route

 8. 548

  richard marriage sagt:

  Dear Sir,

  Let me state my case from the outset : multilingualism is a luxury that we cannot afford. Ordinary people cannot learn many languages proficiently. In the early days of the ECC, it was possible to believe that we could function with a few languages. But we cannot be proscriptive, this is delicate and language is closely intertwined with culture and national identity. This is a taboo subject, however we must press on , if we believe in a European future, but tread softly.

  To help citizens travel, work and live work between states, it is not realistic to expect them to learn a new language each time. The EU needs a common, single working language into which all others can be quickly and easily translated. This same language must be taught in all schools as the secondary language in each state and given precedence over other secondary languages. Other languages must not be prohibited, but there must be a single language that is common across the continent, which will allow migration and integration.

  However, we must recognise that this will take years to implement and more years still to come to fruition. In this sense language is a tool for delivering freedom to people across the continent and to harness people’s enterprise. By ensuring that our children and grandchildren can travel, work and live anywhere in Europe without the necesssity odf learning new languages we will be providing them with more opportunities, opening doors and minds.

  History tells us that languages come, evolve and go. Let us not pretend that in 500 years time Europeans will still be speaking in 27 different tongues. Let us face reality and be practical. Let the existing diversity of languages evolve through common useage by the people.

 9. 547

  Andreas Kueck sagt:

  Sehr geehrter Herr Orban,

  ich danke Ihnen fuer die Einrichtung dieses Forums. -Bezueglich Esperanto: Die staatlichen Auslandsrundfunkdienste Chinas, Kubas, Polens und Vatikanstadts senden regelmaessig Programme in Esperanto. Das zeigt doch, dass Esperanto als Sprache fuer auch offizielle Verlautbarungen geeignet ist. - Ich plaediere dafuer, dass die EU Vorkehrungen fuer die Einfuehrung des Esperanto-Unterrichts in Schulen trifft mit dem Ziel, dass Esperanto eine offizielle Sprache der EU wird.

  Mit freundlichen Gruessen

  Andreas Kueck

  Tre estimata sinjoro Orban!

  Mi dankas al vi por la instalo de tiu chi forumo. - Pri Esperanto: La shtataj poreksterlandaj radioservoj de Chinujo, Kubo, Pollando kaj Vatikanurbo regule sendas programojn en Esperanto. Tio chi ja montras, ke Esperanto taugas kiel lingvo por ankau oficialaj diskonigoj. - Mi pledas por tio, ke EU preparu la enkondukon de Esperanto-instruado en lernejojn kun la celo, ke Esperanto farighu oficiala lingvo de EU.

  Kun afablaj salutoj

  Andreas Kueck

 10. 546

  krokodilo sagt:

  M. Orban,
  Au sujet de la terminologie, il y a effectivement un peu de vrai, mais seulement parce que l’espéranto n’est pas utlisé aussi régulièrement et dans tous les domaines techniques. Il court un peu après la terminologie. Mais vous pouvez vérifier sur la version en espéranto du “Le Monde diplomatique” que les bons traducteurs parviennent tout à fait à traduire des articles socio-politiques ardus.
  Et ce problème existe pour pratiquement toutes les langues, pas seulement les “petites langues” : même le français a dû actualiser pas mal de termes - merci au Québec, particulièrement actif et vigilant-, notamment en informatique, avec courriel (ou mél), pourriel, etc., avec là aussi quelques années de retard, comme l’espéranto, ni plus ni moins.
  C’est donc un faux problème, une fausse difficulté. Et comme je l’ai dit ci-dessous, personne n’imagine un usage large pour demain.

  Tia terminologia problemo apartenas ne nur al esperanto, sed ankaŭ al naciaj lingvoj : Francio antaŭnelonge kreis aŭ francigis multajn teĥnikajn vortojn, peljparte komputikaj : “courriel”, “pourriel”, ktp.

 11. 545

  Alexandr sagt:

  Mi estas ruso, kaj mi pensas ke vi euhropanoj estas simple frenezuloj kiam vi lernas anglan lingvon anstatauh esperanton.

  I am russian and I think you europeans are just crazy to learn English instead Esperanto.

 12. 544

  krokodilo sagt:

  M. Orban, vous nous répondez toujours comme si nous demandions l’espéranto pour la semaine prochaine ! La construction européenne est un processus lent. Une langue est l’âme d’un peuple, mais personne ne pense qu’il faut le faire en trois jours ! Une langue auxiliaire commune est essentielle pour créer un sentiment européen, mais il faudra peut-être plusieurs générations… Lancer des études ou des essais suffirait, ou quelques mots de soutien de la part du Commissariat au purilinguisme qui pourraient entre autres convaincre la France de proposer l’espéranto en option à l’école.
  Vous répétez que ça ne cadre pas avec le projet européen basé sur la diversité linguistique, mais qu’avez-vous fait pour lutter contre l’anglais langue commune ? Nous constatons chaque jour que l’anglais est devenu la lingua franca de l’UE, tuant la diversité linguistique dans les écoles, dans la vie quotidienne et dans les esprits.
  La vraie diversité linguistique, c’est que les Européens disposent d’une langue facile pour communiquer entre eux, qu’ils étudient la langue du pays voisin, ou celle de leurs racines locales ou familiales, et la langue du pays où ils travaillent.
  Comme l’a dit Jorgos (N°37 de l’autre fil), la question n’est pas le plurilinguisme, car le plurilinguisme est déjà une réalité, la plupart des Européens ayant des notions de diverses langues. Nous pouvons tous constater que cela n’a strictement aucun effet sur la Babel européenne et sur les questions pratiques et quotidiennes de l’UE.
  A la suite de la rénion du 15/02, pourrez-vous répondre à une simple question : comment faire pour que deux européens pris au hasard puissent discuter entre eux ?

  M. Orban, vi ĉiam respondas nin kiel ni demandus esperanton por la sekvontan semajnon ! Eŭropa konstruado malrapidas. Lingvo estas animo de popolo, sed neniu kredas ni faru ĝin post tri tagojn ! Eble necesos pluraj generacioj. Sufiĉas pripensi ĝin, diskuti ĝin, komenci studadojn kaj provajojn, aŭ vorto de la Komisiono por apogi ĝin tiel, kiel Francio proponos ĝin nedevige en lernejoj.
  Vi ĉiam deklaris esperanton kontraŭ la fundamento de la EU, sed Kion vi faris kontraŭ la angla unulingveco ? Nenion.
  Plurlingveco ne estas la problemo (jam diris Jorgos, N°37). Plurlingveco jam ekzistas ĉe plejmulto el europeanoj, kiuj jam havas diversnivelajn konojn pri loka lingvo, familia lingvo, najbara(j) lingvo(j), alilandaj lingvoj lerneje, aŭ lingvo pro profesia neceso, aŭ eksterlanda laboro. Sed tia plurlingveco ne solvis la Babelproblemon de EU.
  La pli ekika plurlingveco estus lerni nacian lingvon, kaj ne devige regionan aŭ najbaran lingvon, aŭ alilandan lingvon lerneje, kaj esperanton du aŭ tri jaroj nedevige, ankaŭ ĉiukaze lerni la lingvon de labor-lando. Tio jam estas ampleksa laboro !
  Hodiaŭ en “Bruxelles”, estas grava kunveno pri plurlingveco, bazita sur la freŝdata raporto.
  Poste, ĉu vi povas respondi simplan demandon : kiel du europeanoj, hazarde elektitaj, povos interkomuniki ?

 13. 543

  dfiuma sagt:

  Caro Commissario Orban,
  vorrei dirle che io sono praticamente trilingue. Infatti io conosco l’italiano (lingua materna), l’inglese (che ho imparato a scuola) e l’esperanto (che ho imparato da autodidatta in appena due settimane, ad un livello equivalente a 5 anni di inglese!). Io non ho pregiudizi, ma mi piacerebbe che quando si prende una decisione, questa abbia una base razionale. Grazie
  Diego Fiumarella, Italia

  Dear Commissioner Orban,
  I would like to tell you I am actually trilingual. In fact, I know Italian as mother tongue, English (I learnt it at school) and Esperanto (I learnt it by myself in no more than a couple of weeks, at a level of 5 years of English!). I do not have prejudices, but I would like that when something is decided, that decision is taken on a rational basis. Thank you
  Diego Fiumarella, Italy

  Kara Komisionano Orban,
  mi plezuras diri al vi, ke mi estas fakte trilingvano. Fakte, mi regas la italan (gepatran lingvon), la angla (kiun mi lernis en la lernejo) kaj Esperanto, kiun mi memlernis dum du semajnoj, je la sama nivelo de 5 jaroj da studado pri la angla!). Mi ne havas antaujugxojn, tamen mi sxatus, ke kiam io estas decidota, tio bazigxu racie. Dankon
  Diego Fiumarella, Italio

 14. 542

  skirlet sagt:

  “Il faut apprendre les langues”, nous dit la Commission.
  Lituanien, slovaque, hongrois, maltais, letton?..
  Las, c’est seulement l’anglais qui s’offre dans les écoles…
  Le “s” dans “langues” nous vient d’une faute d’impression.

 15. 541

  Henri MASSON sagt:

  Monsieur Orban,

  En tant que Roumain, vous ne pouvez ignorer que la Commission a exigé des pays libérés de la domination soviétique, et de la pression de la langue russe, que leurs dossiers de candidature à l’adhésion à l’U.E. lui soient soumis exclusivement en anglais, c’est-à-dire la langue d’un autre empire qui, par sa langue, veut imposer sa vision du monde à l’humanité.

  En n’utilisant que l’anglais, la Commission illustre brillamment que la juste place du multilinguisme de façade qu’elle préconise, et de sa façon de considérer la devise “Unité dans la diversité”, est dans une boutique de farces et attrapes. Il est clair, sauf pour des naïfs, que ce multilinguisme, voué à l’échec, vise en premier lieu à créer l’illusion de démocratie linguistique et à laisser ainsi à l’anglais le temps de s’installer irréversiblement comme langue unique.

  Il serait plus sage de donner à tout Eurocitoyen une bonne connaissance de sa propre langue. C’est maintenant impossible du fait que l’enseignement de l’anglais comme première langue étrangère accapare un temps excessif et le soustrait à celui consacré à d’autres matières, dont la langue parentale. L’espéranto comme première langue à tous les élèves de l’UE, ce pour quoi a plaidé le prix Nobel allemand Reinhard Selten devant le Parlement européen à l’occasion de la Journée de l’Europe 2007, permettrait à toute la jeunesse européenne de maîtriser une langue commune à la sortie de l’enseignement primaire. Cette connaissance permettrait d’améliorer sensiblement l’apprentissage des autres langues en ne laissant plus l’exclusivité à l’anglais qui est avant tout une langue NATIONALE.

  Pour ce qui est du caractère artificiel de l’espéranto, que vous évoquez, vous feriez mieux de vous fier à votre propre intelligence plutôt qu’au ouï-dire. Vous en viendriez alors à la conclusion du professeur Robert Phillipson, l’auteur de “Linguistic Imperialism” et de “English-Only Europe ?” qui, après avoir observé les travaux du congrès universel d’espéranto de Prague (1996) avait dit : “Le cynisme par rapport à l’espéranto a fait partie de notre éducation”. Je tiens malgré tout à vous avertir : il faut un courage intellectuel supérieur à la moyenne et le caractère solide des pionniers pour résister aux moqueries, combattre des préjugés, riposter à des attaques stupides, etc..

  Veuillez prendre en considération l’avis de deux hommes politiques qui ont joué un rôle éminent dans deux pays européens et qui ont eu le courage d’afficher publiquement qu’ils étaient espérantistes :

  Président de la République d’Autriche de 1965 à 1974, Franz Jonas avait dit, lors d’un discours prononcé à Vienne en 1970 : “Bien que la vie internationale devienne toujours plus intense, le monde officiel perpétue les vieilles et inadéquates méthodes de compréhension linguistique. Il est vrai que la technique moderne contribue à faciliter la tâche des interprètes professionnels lors des congrès, mais rien de plus. Leurs moyens techniques sont des jouets inadaptés par rapport à la tâche d’ampleur mondiale à accomplir, c’est-à-dire s’élever au-dessus des barrières entre les peuples, entre des millions d’hommes.”

  Presque en écho, un homme dont la valeur a été largement reconnue aux Pays-Bas, le premier ministre néerlandais Willem Drees, s’était lui aussi exprimé sur cette question : “Nous devons enfin avoir une langue commune pour l’utilisation internationale et, aussi séduisante que puisse paraître l’idée de choisir pour cette langue internationale l’une de celles qui sont déjà parlées par des centaines de millions d’hommes, je suis malgré tout convaincu qu’une langue neutre comme l’espéranto - devant laquelle tous les hommes se trouvent égaux en droits - est préférable.”

  ÉGALITÉ DES DROITS. Que fait la Commission pour l’application de l’Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans le domaine linguistique pour les Eurocitoyens ? Le multilinguisme ne pourra être que le privilège d’une élite aux frais des couches sociales les moins favorisées de la population.

  Le caractère non-fondé de l’argument selon lequel l’espéranto serait artificiel a été démontré depuis longtemps par des linguistes de renommée mondiale tels que Antoine Meillet, l’auteur de “Les langues dans l’Europe nouvelle” (Payot, 1918) , Edward Sapir et des autres. Père de la sémantique, Michel Bréal avait écrit : “Ce sont les idiomes existants qui, en se mêlant, fournissent l’étoffe [de l’espéranto]. Il ne faut pas faire les dédaigneux ; si nos yeux (…) pouvaient en un instant voir de quoi est faite la langue de Racine et de Pascal, ils apercevraient un amalgame tout pareil (…) Il ne s’agit pas, on le comprend bien, de déposséder personne, mais d’avoir une langue auxiliaire commune, c’est-à-dire à côté et en sus du parler indigène et national, un commun truchement volontairement et unanimement accepté par toutes les nations civilisées du globe.”

  À vrai dire, même si je préférerais vous voir prendre le temps d’étudier le sujet avec tout le sérieux et la rigueur que cela exige, je n’attache pas une importance excessive au fait que, pour une raison ou une autre, vous ne le ferez pas. Si vous ne le faites pas, des citoyens européens, intrigués par ce débat qui s’amplifie autour de l’espéranto, le feront. Et ils se rendront compte de ce qu’il savaient comprendre et exprimer au bout de six mois dans la première langue étrangère qu’ils ont apprise et de ce qu’ils peuvent comprendre et exprimer dans le même temps d’apprentissage de l’espéranto. Et ils le feront savoir autour d’eux.

  À propos de faits liés à l’histoire de l’espéranto en Roumanie, je puis ajouter à ce que j’ai déjà écrit que la reine Elisabeth de Roumanie (écrivaine et poète — nom d’auteure : Carmen Sylva) le fit enseigner à la Cité des Aveugles Vatra Luminoasa, alors mondialement renommée, qu’elle avait fondée et pour laquelle elle était considérée dans son pays comme la “mère des aveugles”. Elle patronna la Société Espérantiste Roumaine et apprit l’espéranto pour mériter le titre de “Reine Espérantiste”. Son soutien était déjà mentionné par le premier historien de l’espéranto, Adam Zakrzewski (pseudonyme Z. Adam) dans l”Historio de Esperanto 1887-1912″ qu’il publia à l’occasion du premier quart de siècle d’existence de la Langue Internationale (p. 138) : “Nous ne pouvons pas ne pas nommer ici Elisabeth, Reine de Roumanie — éminente poètesse Carmen Sylva, — qui est déjà une vraie espérantiste”. En note de bas de page : “Elle a donné à la Société Roumaine d’Espéranto le droit exclusif de traduction de ses oeuvres.”

  Sur un document PDF de l’Institut Roumain, téléchargeable sur http://www.institut-roumain.org/programme_2007.pdf
  on peut lire à propos d’elle : “Ses ouvrages, – dont certains sont de vrais best-sellers, furent traduits en plus d’une dizaine de langues y compris l’espéranto, et couronnés de prix par les académies du monde entier dont l’Académie française, pour ses Pensées d’une Reine, parus en 1888 chez Calmann Lévy, – et lui attiraient d’importantes amitiés… ” (Gabriel Badea–Paun)

  Amie de la princesse Elisabteh, la déléguée roumaine à la SDN Hélène Vacaresco apporta son appui à l’espéranto alors que le gouvernement français avait donné à son délégué des instructions pour noyer la poussée de l’espéranto. Il trouva un argument pour faire opposition à l’espéranto même dans le fait que, entre autres, son alphabet était “accentué à la manière slave” ! Les arguments utilisés jusqu’à nos jours par les ministres successifs de l’éducation nationale, pour faire opposition à son introduction dans le système d’enseignement de la France, sont de même niveau…

  Sinjoro Orban,

  Kiel rumano, vi ne povas nescii ke la Komisiono postulis de la landoj liberigitaj de la sovetia superrego, kaj samtempe de la premo de la rusa lingvo, ke iliaj dosieroj de kandidatiĝo al aliĝo al EU estu submetataj al ĝi ekskluzive en la angla, t.e. la lingvo de alia impirio kiu, per sia lingvo, volas trudi sian vidmanieron de la mondo.

  Per uzo de la nura angla, la Komisiono brile ilustras ke la ĝusta loko de la fasada multlingveco, kiun ĝi rekomendas, kaj de sia maniero konsideri la devizon “Unueco en diverseco”, estas en butiko de farsoj kaj trompiloj (ŝercobjektoj). Estas klare, escepte por naivuloj, ke tiu fiaskonta multlingveco celas unue krei iluzion de lingva demokratio kaj lasi al la angla la tempon instaliĝi nerenversigeble kiel unika lingvo.

  Estus pli saĝe havigi al ĉiu Eurocivitano bonan konon de sia propra lingvo. Tio estas nun neebla pro tio ke la instruado de la angla akaparas ekscesan tempon kiel unua fremda lingvo kaj deprenas ĝin de tiu dediĉita al aliaj studobjektoj, inter kiuj la gepatra lingvo. Esperanto kiel unua fremda lingvo al ĉiuj gelernantoj de EU, por kio pledis la germana Nobelpremiito Reinhard Selten antaŭ la Europa Parlamento okaze de la Europa Tago 2007, ebligus al la tuta eŭropa junularo regi komunan lingvon post ekiro de la unuagrada lernejo. Tiu kono ebligus senteble plibonigi la lernadon de aliaj lingvoj, ne lasante ekskluzivecon al la angla kiu estas antaŭ ĉio NACIA lingvo.

  Se temas pri la artefarita karaktero de Esperanto, kiun vi elvokas, estus pli bone ke vi fidu al via propra inteligenteco ol al onidiroj. Tiam vi alvenus al la konkludo de profesoro Robert Phillipson, la aŭtoro de “Linguistic Imperialism” kaj de “English-Only Europe ?” kiu, post observado de la laboroj de la internacia kongreso de Esperanto de Prago (1996) diris : “Cinikeco rilate al Esperanto estis parto de nia edukado”. Mi tamen nepre volas averti vin : necesas intelekta kuraĝo supera al la averaĝa, kaj solida pionira karaktero por rezisti al mokado, kontraŭbatali antaŭjuĝojn, rebati al stultaj atakoj, ktp.

  Bonvolu prikonsideri la opinion de du iamaj politikaj homoj, kiuj ludis eminentan rolon en du eŭropaj landoj kaj kiuj havis la kuraĝon montri publike sian esperantistecon :

  Prezidento de la respubliko de Austrio de 1965 ĝis 1974, Franz Jonas diris, dum parolado prononcita en Vieno en 1970 : “Kvankam la internacia vivo fariĝas ĉiam pli intensa, la oficiala mondo daŭrigas la malnovajn kaj maltaŭgajn metodojn de lingva interkompreniĝo. Estas vero, ke la moderna tekniko helpas faciligi la taskon de la profesiaj tradukistoj dum kongresoj, sed ne pli. Iliaj teknikaj aparatoj estas maltaŭgaj ludiloj kompare kun la mondvasta farenda tasko, nome superi la lingvajn barojn inter la popoloj, inter milionoj da homoj.”

  Preskaŭ en eĥo, alia homo kies valoro estas ankoraŭ nun agnoskata en Nederlando, la ĉefministro Willem Drees, ankaŭ esprimiĝis pri la temo : “Ni devas finfine havi komunan lingvon por internacia uzo kaj, kiom ajn alloga povas aperi la ideo elekti por tiu internacia lingvo unu el tiuj, kiuj estas jam parolataj de centoj da milionoj da homoj, mi malgraŭ ĉio estas konvinkita ke neŭtrala lingo, kiel Esperanto — antaŭ kiu ĉiuj homoj estas rajte egalaj —, estas preferinda.”

  EGALRAJTECO. Kion faras la Komisiono por aplikado de la artikolo 1a de la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj sur la lingva tereno por la Eurocivitanoj ? Multlingveco povos esti nur privilegio de elito malprofite al la malplej favorataj socitavoloj de la loĝantaro.

  La senbaza karaktero de la argumento laŭ kiu Esperanto estus artefarita estas delonge demonstrita fare de de lingvistoj kun tutmonda renomo kiel Antoine Meillet, la aŭtoro de “Les langues dans l’Europe nouvelle” (Payot, 1918) , Edward Sapir kaj aliaj. Patro de la semantiko, Michel Bréal skribis : “Estas la ekzistantaj idiomoj kiuj, miksiĝante, havigas la konsiston [de Esperanto]. Ne endas montriĝi disdegnemaj; se niaj okuloj (…) povus rapidege vidi de kio estas farita la lingvo de Racine kaj de Pascal, ili ekvidus tutsaman miksaĵon (…) Ne temas, oni bone komprenas tion, senposedigi iun ajn, sed havi komunan helplingvon, t.e. apud kaj aldone al la indiĝena aŭ nacia lingvo, komunan volan kaj unuanime akceptitan peradon fare de ĉiuj civilizitaj nacioj de la Tero.”

  Verdire, eĉ se mi preferus vidi vin preni tempon por studi la temon kun la tuta seriozeco kaj rigoreco, kiujn tio postulas, mi ne ligas ekscesan gravecon al la fakto ke, por unu kialo aŭ alia, vi ne faros tion. Se tion vi ne faros, tion faros eŭropaj civitanoj, scivolemigitaj pro tiu kreskanta debato ĉirkaŭ Esperanto. Kaj ili konstatos kion ili kapablis kompreni kaj esprimi post ses monatoj en la unua fremda lingvo kaj kion ili povas kompreni kaj esprimi post samdaŭra lernado de Esperanto. Kaj tion ili diskonigos ĉirkaŭ si.

  Koncerne la faktojn ligitajn al la historio de Esperanto en Rumanio, mi povas aldoni al tio, kion mi jam skribis, ke la reĝino Elizabeto de Rumanio (verkistino kaj poetino — aŭtora nomo : Carmen Sylva) instruigis ĝin en la Civito de Blinduloj Vatra Luminoasa, tiam tutmonde fama, kiun ŝi fondis kaj pro kiu ŝi estis konsiderata en sia lando kiel “la patrino de la blinduloj”. Ŝi patronis la Rumanan Esperantistan Societon kaj lernis Esperanton por meriti la nomon “Esperantista Reĝino”. Ŝia subteno estis jam menciita fare de la unua historiisto de Esperanto, Adam Zakrzewski (pseŭdonomo Z. Adam) en “Historio de Esperanto 1887-1912″, kiun li publikigis okaze de la unua kvaronjarcento de ekzistado de la Internacia Lingvo (p. 138) : “Ni ne povas ne nomi tie ĉi Elizabeton, Reĝinon de Rumanujo — eminentan poetinon Carmen Sylva, — kiu estas jam vera Esperantistino”. En piedpagha noto : “Ŝi donis al la Rumana Esp. Societo ekskluzivan rajton de tradukado de siaj verkoj.”

  Sur dokumento PDF de la Rumana Instituto, elŝutebla ĉe http://www.institut-roumain.org/programme_2007.pdf
  oni povas legi pri ŝi : “Ŝiaj verkoj, – inter kiuj certaj estas veraj furorlibroj, estis tradukitaj en pli ol deko da lingvoj, inkluzive de Esperanto, kaj rekompensitaj per premioj fare de akademioj el la tuta mondo, inter kiuj la Franca Akademio por siaj “Pensoj de Reĝino” aperinta en 1888 ĉe Calmann Lévy, – kaj altiris al ŝi gravajn amikecojn… ” (Gabriel Badea–Paun)

  Amikino de la princino Elizabeto, la rumana delegitino ĉe Ligo de Nacioj, Hélène Vacaresco, alportis ankaŭ sian subtenon al Esperanto dum la franca registaro instrukciis sian delegiton por sufokigi la antaŭenpuŝon de Esperanto. Argumenton por kontraŭi Esperanton ĝi trovis i.a. en la “slavmaniera akcentado” ! Samnivelaj estas la argumentoj uzataj ĝis nun por kontraŭstari la enkondukon de Esperanto en la instrusistemo de Francio fare de sinsekvaj ministro de edukado…

 1. 540

  Kazimierz Krzyżak sagt:

  Zgodnie z przyjętą przez Pana Leonarda Orbana, tak namiętnie propagowaną zasadą wielojęzyczności w Unii Europejskiej, jako Polak, obywatel państwa członkowskiego UE, w której rzekomo obowiązuje zasada równorzędności wszystkich języków państw tworzących Unię, proszę, by Pan ten zechciał mi odpowiedzieć w moim języku narodowym (bo skoro propaguje wielojęzyczność, to powinien go też znać), ile praktycznie języków powinienem się nauczyć aby zrozumieć, chociażby wszystkie (zawarte na 36 stronach) wielojęzyczne wpisy pod tym Pana artykułem. Czyż już samo to nie świadczy o kompletnej absurdalności Pańskich wywodów? W Pana wywodach w istocie dostrzegam tylko i wyłącznie zakamuflowaną formę promowanie języka angielskiego. Chodzi poprostu o to, aby w tej pozornej równorzędności wszystkich europejskich języków tylko język angielski był tym najrówniejszym i jedynym powszechnie stosowanym, Taka natarczywa promocja języka angielskiego nie dziwi, skoro wiadomym jest, że tylko z tytułu samej nauki tego języka W.Brytania osiąga roczne korzyści wynoszące prawie 18 miliardów euro. Czy taka dominacja j.angielskiego jest wyrazem równopartnerskich stosunków, to już jest bardzo wątpliwe? Na naukę wielu trudnych języków narodowych pozwolić sobie mogą tylko bardzo nieliczne, wybitnie uzdolnione jednostki, i to też nie zapewni im możliwości łatwego komunikowania się z wszystkimi narodami. W ten sposób możemy uzyskać tylko bardzo wąską elitę ludzi potrafiących się wzajemnie porozumiewać, na w miarę dostatecznym poziomie. A co ze zdecydowaną większością społeczeństwa, dla którego wielkim problemem jest nauczenie się nawet jednego trudnego języka obcego? Świat już od ponad 80 lat mógłby się z sobą bezproblemowo porozumiewać gdyby nie Francja i Anglia, które w 1922 roku w Lidze Narodów skutecznie storpedowały niemal już gotową do przegłosowania rezolucję o powszechnie obowiązującej zasadzie, znajomości obok języków narodowych także drugiego, bardzo łatwego języka esperanto. Odwieczne imperialne aspiracje Anglii dominacji w świecie przez swój język i czerpania z tego tytułu kolosalnych korzyści, tak jak kiedyś i nadal tą racjonalną zasadę skutecznie torpeduje, Anglicy jednak, mimo, że mają w tym zakresie duże osiągnięcia, niech się nie łudzą, że ich trudny język będzie w świecie powszechnie obowiązującym. Już większą szansę na to ma język chiński. którym posługuje się trzykrotnie więcej ludzi niż angielskim. Naprawdę, ileż trzeba mieć złej woli, aby nie chcieć zrozumieć tego, że obecnie jedyną alternatywą skutecznego porozumiewania się z sobą ludzi całego świata jest tylko i wyłącznie JĘZYK ESPERANTO.

 2. 539

  Paul HUMBLET sagt:

  Je reviens à mon message d’hier mardi 12 février 2008 à propos de l’adoption de l’espéranto. M. ORBAN se dit sceptique sur l’étendue du vocabulaire de cette langue : qu’il lise l’article suivant sur http://www.liberafolio.org/2008/orbanesperanto/ où lui ou son collaborateur trouveront la traduction en espéranto de cylindre à freins. Pour son manque d’attrait vers une quelconque langue-pont, un hyomme politique peut-il faire valoir une opinion ou prendre une position, favorable ou hostile, surtout hostile, sur un problème sans d’abord s’assurer du bien-fondé de son avis ou de sa position ? N’est-il pas plus simple d’abord de se demander s’il n’existe pas une association qui lui fournirait les explications nécessaires, notamment en fait de terminologie scientifique ? Pour ce qui concerne la législation douanière, puisqu’il l’évoque (et je reprends ce thème du fait que j’ai travaillé dans des agences en douane), ses se’rvices ne pouvaient-ils pas s’informer auprès d’une association d’espéraznto s’il en existe une qui regroupe des douaniers parlant l’espéranto pour l’éclairer sur cette matière ?

 3. 538

  Natalino Domenico sagt:

  Bonjour,
  Il n’est pas important d’apprendre les langues.
  60% des citoyens ne maîtrise pas leur langue maternelle.
  La solution une langue commune la plus simple pour tous
  en plus de la langue de résidence.

  Domenico.

 4. 537

  joan sagt:

  L’esperanto és la solució per la democràcia lingüística a Europa.

 5. 536

  Gados László sagt:

  Eo
  Altestimata Sinjoro Orban,
  Bonvolu akcepti la esprimon de mia plej sincera altestimo pro Via atento, kiun Vi dediĉis al la esperantistaj opinioj. Estis agrabla novaĵo, ke ano de Eŭropa Komisiono donis priesencan respondon, eĉ se mi ne povas konsenti kun ĝi. Permesu al mi, ke mi ekspliku miajn kontrŭargumentojn.
  Unue. Verŝajne Vi estas informata pri tio, ke en 1920-23, okaze de la asembleoj de la Ligo de Nacioj, oni debatis pri Esperanto, kiun la ĝenerala sekretario de la Ligo rekomendis en sia raporto al la asembleo tre favore al Esperanto. Konekse de tiuj debatoj, en la monato de junio de 1922 Léon Bérard, la ministro de publika instruado de – tiam ankoraŭ kolonianto – Francio, cirkulere malpermesis la istruon de Esperanto en la lernejoj, ĉar li vidis minacon al la latinkultura edukado per la disvolviĝo de lingvo artefarita kaj loganta per sia facileco. Li asertis: La franca lingvo estos ĉiam la lingvo de civilizacio kaj samtempe la plej bona ilo por diskonigi nekompareblan literaturon kaj servi al la ekspansio de la franca penso. Por subteni la klopodon de la franca registaro kontraŭ Esperanto, brazila deputito deklaris, ke Esperanto estas lingvo de mizeruloj kaj komunistoj, sen tradicio, sen literaturo, sen intelekta valoro. Unu ekzemplo el pluraj.
  Kvankam la spirita bazo de la eŭropa integriĝo konfrontas la spiritan bazon de imperialistaj, koloniistaj potencoj, bedaŭrinde, la kalumnioj kontraŭ Esperanto senŝanĝe pluvivas en kapo de politokistoj kaj fakuloj de EU, ĉar en siaj respondoj kaj argumentoj ĉiam revenas la malnovaj antaŭjuĝoj, neglekte ekzemple Unesko-rezultatojn pri Esperanto. Tio estas tre bedaŭrinda kaj hontinda. Eble jam estus tempo por ŝanĝi malnovajn leksikonojn je pli novaj.
  Due. Kiam Vi argumentas per la manka vortprovizoro de Esperanto, bonvolu pripensi, ke kio nun estas trovebla en eŭropa integriĝo, tio estas konstruita dum kvindek jaroj, krome estas pripensinda ankaŭ tio, ke iam oni faris decidon pri la komenco de la procezo. Rilate Esperanton, por ke ĝiaj favoraj ecoj povu iam servi plurcent milionoj da eŭropaj civitanoj, EU-institucioj devus decidi pri la komenco de tia procezo. Sed tio estas la vero, ke EU-respondeculojn tute ne interesas, ke kiom grandan gajnon Esperanto signifus al la civitanoj. Ilia videbla baza starpunkto: „Pri Esperanto ni ne volas eĉ aŭdi.” Tio estas tre bedaŭrinda el la vidpunkto de civitanoj.
  Trie. Estimata sinjoro Orban, de tio, ke Vi ne kredas je ekzist-rajto de lingua franca, ĉu ŝanĝos la fakto, ke la angla jam ricevas tian rolon? Ĉu la fakto, ke la angla estas deviga lernobjekto en lernejoj estas sociolingvista fenomeno aŭ politika? Ĉu Vi pensis iam pri tio, ke tiuj esperantistoj, kiuj per opinioj kaj proponoj bombadas la EU-instituciojn kial faras ĝin? Ĉu ĝi donas al ili profiton? Ne. Sed ili ŝatus kaj volus, ke la Unio estu por ĉiu, ne nur la parolantoj de la angla.
  Altestime salutas Vin:
  László Gados
  Budapest

  Hu.
  Igen Tisztelt Orban Úr!
  Kérem fogadja legőszintébb tiszteletem kifejezését azért a figyelemért, amelyet Ön az eszperantista véleményeknek szentelt. Kellemes újdonság volt, hogy az Európai Bizottság egyik tagja érdemlegesen válaszolt, még ha azzal nem is tudok egyetérteni. Engedje meg, hogy ellenérveimet kifejtsem.
  Először. Ön feltehetőleg tájékozott arról, hogy 1920-23-ban a Nemzetek Szövetsége közgyűlésein vitát folytattak az eszperantóról, melyet a Szövetség főtitkára az eszperantóra nézve nagyon előnyösen ajánlott jelentésében a közgyűlésnek. A vitákkal összefüggésben, 1922 júniusában Léon Bérard – az akkor még gyarmatosító – Franciaország oktatási minisztere körlevélben tiltotta meg az eszperantó oktatását, mert a könnyűségével csábító mesterséges nyelv kibontakozásában fenyegetést látott a latin kultúrájú nevelésre nézve. Kijelentette: A francia nyelv mindenkor a civilizáció nyelve lesz, ugyanakkor a legjobb eszköz a mással össze nem hasonlítható irodalom megismertetésére és a francia gondolat elterjesztésére. A francia kormány eszperantóval szembeni törekvésének támogatására egy brazil küldött kijelentette: az eszperantó a nyomorultak és a kommunisták nyelve, hagyomány, irodalom és szellemi érték nélkül. Ez egy példa több közül.
  Habár az európai integráció szellemisége szemben áll az imperialista, gyarmatosító hatalmak szellemiségével, az eszperantóval szembeni koholmányok, sajnos, változatlanul továbbélnek az EU politikusainak és szakértőinek fejében, mert válaszaikban és érveikben mindig visszajönnek a régi előítéletek, figyelmen kívül hagyva, például, az eszperantóról szóló Unesco-határozatokat. Mindez nagyon sajnálatos és szégyenletes. Talán már ideje lenne lecserélni a régi lexikonokat újabbakra.
  Másodszor. Amikor Ön az eszperantó szókincsének hiányával érvel, szíveskedjék gondolni arra, hogy ami most az európai integrációban megtalálható, ötven év alatt lett létrehozva, továbbá meggondolandó az is, hogy valamikor döntést hoztak a folyamat elkezdéséről. Az eszperantó tekintetében, azért hogy előnyös tulajdonságai valamikor szolgálni tudjanak több száz milliónyi európai polgárnak, EU-intézményeknek döntést kellene hozniuk ilyen folyamat kezdetéről. De az az igazság, hogy az EU-felelősöket egyáltalán nem érdekli, hogy az eszperantó mekkora nyereséget jelentene a polgároknak. Alapvető álláspontjuk, láthatóan: „Az eszperantóról még csak hallani sem akarunk.” Az állampolgárok szemszögéből nézve ez nagyon sajnálatos.
  Harmadszor. Tisztelt Orban úr, attól, hogy Ön nem hisz egy lingua franca létjogosultságában, meg fog változni az a tény, hogy az angol már most is ilyen szerepet kap? Az a tény, hogy az angol kötelező tantárgy az iskolai oktatában szociolingvisztikai jelenség vagy politikai? Vajon gondolt valamikor arra, hogy azok az eszperantisták, akik véleményekkel és javaslatokkal bombázzák az EU-intézményeket miért teszik ezt? Az hasznot hoz nekik? Nem. De szeretnék és akarnák, hogy az Unió mindenkié legyen, ne csak az angol nyelvet beszélőké.
  Nagy tisztelettel üdvözli Önt:
  Gados László
  Budapest

 6. 535

  Paul HUMBLET sagt:

  Monsieur le commissaire,

  La Commission européenne vous a chargé voici quelques mois du problème” des langues dans l’Union Européenne.

  Vous avez, à ce titre, un forum, multilingue, consacré à ce problème et nombre de citoyens européens s’y sont exprimés, chacun dans sa langue maternelle. Et c’est fort bien, car cela démontre le souci de chacun au sujet de la communication entre citoyens.

  Récemment, l’espéranto y a été évoqué, mais vous avez soulevé différents problèmes, dont des problèmes juridiques (notamment constitutionnels), techniques (mots inexistants qu’il serait coûteux de créer dans le volume astronomique de textes législatifs). Vous y avez akouté votre opposition personnelle à l’existance d’une “lingua franca”, même s’il s’agit de l’anglais.

  Je ne suis pas juge pour vérifier l’exactitude de vos arguments (juridiques, techniques,….) et je pense que cela serait injurieux à votre égard et à l’égard de votre fonction si j’osais les contester formellement.

  Je pense cependant qu’il doit être possible d’en vérifier le bien-fondé grâce à des études menées et publiées par des spécialistes en la matière, utilisant eux-mêmes la langue internationale créée par le Dr. Zamenhof : le vocabulaire doit être certainement plus riche qu’on ose l’imaginer : ety pourquoi “cylindres de freins” ne pourrait-i pas exister en espéranto ? Un avantage de l’espéranto doit justement être cet aspect créatif grâce à des éléments existants ou à des emprunts à des langues existantes.

  Pour ce qui concerne le choix de l’espéranto comme langue officielle doit-il absolument se baser sur sa désignation en tant que telle comme langiue officielle d’un Etat-membre ? La Commission ne peut-elle faire une recommandation dans ce sens, l’espéranto étant neutre et donc par définition ne pouvant appartenir à personne, mais appartenir à tout le monde ? Il n’appartient à personne s’il n’appartient effectivement à aucun Etat ; il appartient à tout le monde quand il appartiendrait à l’Union.

  Cette recommandation ne défiirait-elle pas le rôle de l’espéranto, notamment dans une communication de base entre chaque citoyen quelle que soit ses propensions ou ses facilités à apprendre et maîtriser une langue étrangère ? Elle confirmerait la tendance de citoyens qui se mettent motu proprio à son apprentissage (je m’y suis mis moi-même à l’étude voici un peu plus de 6 ans à l’âge de 48 ans, copmme quoi on apprend à tout âge, ce qui me laisse espérer que le monde politique ne pourrait pas ne pas rester indifférent à ce mouvement, mais pas de manière hostile).

  Je pense que le problème doit dépasser le stade de la simple opposition à ce genre de langue.

  En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à mes réflexions, je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de ma plus haute considération.

 7. 534

  Prof. Renate Klag sagt:

  Die Aussagen von Herrn Orban zeigen beispielhaft deutlich, dass Menschen vielfach nur das sehen, was sie sehen wollen.
  Jeder kann natürlich seine Meinung sagen und auch behalten und muss keine Tatsachen berücksichtigen (sofern dies die Mitmenschen tolerieren).
  Es ist eine nicht zu negierende Tatsache, dass Esperanto von vielen Menshcen in allen Teilen Europas und auf allen Kontinenten gesprochen wird und diese sich direkt miteinander unterhalten können. Ich habe so schon Zugang zu und Verständnis für viele/n Sprachen und Kulturen gewonnen. Dies ist mir nur durch die Brückensprache Esperanto gelungen.
  Es gibt ja allein mit Englisch aufgrund der vielen Varianten und Dialekte große Verständigungsschwierigkeiten selbst bei den einfachsten Gesprächsinhalten (kostet viel Zeit, Geld und Qualität).
  Aber es ist mir klar, dass die Mehrheit der Menschen sehr unflexibel in ihren Anschauungen sind und immer waren. Zum Glück setzen sich fortschrittliche Ideen immer wieder durch (nicht immer weltweit und spektakulär) - sonst müsste ich jetzt mit Gänsefederkiel und flüssiger Tinte auf Pergamentpapier diesen ‘Brief’ schreiben.

 8. 533

  MASSON sagt:

  Monsieur Orban,

  En tant que Roumain, je pense que l’histoire de l’espéranto dans votre pays mériterait d’être mieux connue de vous. Avec l’Allemagne, l’URSS, le Portugal, la Roumanie est l’un des pays où cette langue a le plus souffert de régimes totalitaires. Le mouvement espérantiste roumain a été contraint d’y vivre dans la clandestinité durant de longues périodes.

  L’un des plus éminents enseignants d’espéranto fut un prêtre roumain, Andreo Cseh. Il créa une méthode, toujours pratiquée, adaptée à l’espéranto, pour l’enseigner à un public de travailleurs d’origines linguistiques diverses. Il connut un grand succès en Suède et dans les pays baltes.

  Vous pouvez par ailleurs découvrir, sur http://www.esperanto-sat.info/article246.html , que des espérantistes roumains de Timişoara avaient déjà lancé un appel pionnier en espéranto pour une conscience européenne par l’édition d’une carte postale comportant ce texte (traduction) :

  “Européens !

  1. Envers et contre tout, ayez foi en l’Union Européenne.

  2. Lors d’élections nationales, ne votez que pour un parti qui milite en faveur de la création d’une zone économique européenne unifiée.

  3. Propagez l’idée de la création d’un Parlement commun aux parlements nationaux européens.

  4. Exigez la constitution d’une armée commune européenne, ainsi que l’introduction d’une monnaie européenne unique.

  5. Exigez un statut d’autonomie pour les États, les provinces et les villes dans le cadre des États-Unis d’Europe.

  6. Étudiez dans un esprit européen.

  7. Respectez la nationalité d’autrui.

  8. Luttez pour la débureaucratisation de l’économie (sa dénationalisation et sa démonopolisation).

  9. Luttez pour des lois et des institutions qui permettent le libre développement social, et donc le passage naturel d’une classe à l’autre.

  10. Qui se bat pour l’Union Européenne favorise la paix mondiale.”
  Cette carte postale fut éditée par un groupe espérantiste à vocation européenne (USE-EHO, Timişoara).
  Même si certains points peuvent être discutables ou contestables, ils montrent que des partisans de l’espéranto avaient déjà quelques longueurs d’avance à propos de l’édification de l’Europe.

  Voir aussi : “L’Europe à la recherche d’une langue commune” http://www.esperanto-sat.info/article245.html
  Par ailleurs, quel multilinguisme préconisez-vous ? Infiniment plus coûteux qu’il ne vaut, ce multilinguisme de pacotille qui sévit actuellement prépare le terrain au tout-anglais. Gordon Brown peut se réjouir : lui qui veut faire “un cadeau” au monde en le poussant à apprendre l’anglais attend en fait le cadeau que lui fera le monde en entrant dans ce jeu truqué.

  Voici un siècle cette année, à l’occasion du congrès universel d’espéranto de Dresde, en 1908, un industriel roumain, Henri Fischer-Galati, avait raconté cette expérience personnelle suivante du “multilinguisme” vécue en 1903 :

  “Au cours d’un voyage vers l’Extrême-Orient, j’avais pris place dans le wagon-restaurant du train de Bucarest à Constantinople. A peine installé, je remarquai un voyageur qui essayait en vain de faire comprendre au garçon ce qu’il désirait. Ce dernier mit en pratique ses connaissances linguistiques ; il parlait le roumain, le serbe, le turc, le bulgare et le russe. Hélas, l’étranger ne comprenait pas. Prêt à lui tendre une main secourable, je m’approchai – outre le roumain, je parle sept langues – et lui demandai en allemand, français, anglais, italien, hongrois, espagnol et grec, si je pouvais lui rendre service. Mais en vain. L’étranger ne comprenait aucune de ces douze langues. Je me rappelai alors un article de journal traitant de l’espéranto que j’avais lu quelque temps auparavant, mais sans y ajouter foi. Je finis donc par lui demander : “Ĉu vi parolas Esperanton ?”. Un cri de joie me répondit : “Jes, mi parolas !” (« Parlez-vous l’espéranto ? » … « Oui, je le parle ».). Et il continua à me parler une langue qu’à mon tour je ne comprenais pas, car mes connaissances de l’espéranto se bornaient alors à cette seule phrase. Dès que l’étranger s’en aperçut, il remédia de suite à mon ignorance en me mettant dans la main une petite “Clef de l’Espéranto”, de celles qui existent dans la plupart des langues. Malgré son poids minime, ce livre contient la grammaire complète et le vocabulaire de la Langue Internationale. Je me mis aussitôt à l’étude et, dix heures plus tard, quand nous nous retrouvâmes sur le pont d’un bateau, je pouvais déjà me faire comprendre en espéranto.”
  L’industriel conclut, parmi les rires de l’assistance : “J’appris donc ainsi que mon nouvel ami était suédois et parlait quatre langues : le suédois, le danois, le norvégien et le finnois. A nous trois, le garçon de restaurant, l’étranger et moi, nous connaissions seize langues sans pour cela pouvoir nous comprendre !”

  L’espéranto s’est hissé au niveau où il est aujourd’hui sans un soutien d’États comparable à ce dont ont bénéficié des langues dites “grandes”. Le comportement de ceux qui dirigent l’U.E. est injustifiable par rapport à l’espéranto. Ne croyez-vous pas que l’espéranto mériterait plus d’attention et moins de dédain de votre part comme de celle des autres commissaires et des parlementaires de l’U.E. ?

  Si sa mise à niveau par rapport aux langues les plus utilisées pour les besoins de l’UE engendrait un coût, il ne serait jamais aussi élevé que ce que permettrait de gagner son enseignement comme première langue, comme langue d’orientation linguistique et enseignement préparatoire (propédeutique), comme l’a proposé le prix Nobel Reinhard Selten devant la Parlement européen à l’occasion de la Journée de l’Europe 2007.

  Je vous remercie pour votre attention.

  Henri Masson
  Coauteur de “L’homme qui a défié Babel” avec René Centassi, ancien rédacteur en chef de l’AFP. Paru en première édition en 1995 chez Ramsay, en seconde édition en 2001 chez L’Harmattan simultanément avec sa traduction en espéranto. Publié en 2005 en coréen et espagnol, en février 2006 en lituanien, en octobre 2007 en tchèque. Primé en 2002 par la Fondation Grabowski de l’UEA. Consacré “Livre de l’année 2005 recommandable à la jeunesse” par le monde coréen de l’édition. A été enregistré sur cassette par l’Association des Donneurs de Voix pour les déficients visuels. http://www.esperanto-sat.info/article1010.html /
  http://www.esperanto-sat.info/article1050.html

  Sinjoro Orban

  Kiel rumano, mi opinias ke la historio de Esperanto en via lando meritus esti pli konata de vi. Kun Germanio, USSR, Portugalio, Rumanio estas unu el la landoj kie tiu lingvo plej suferis pri totalismaj reghimoj. La rumana Esperanto-movado estis devigata kaŝe vivi dum longaj periodoj

  Unu el la plej eminentaj Esperanto-instruistoj estis rumana pastro, Andreo Cseh. Li kreis metodon, ĉiam praktikatan, adaptita al Esperanto por instrui ĝin al publiko de lingve diversdevenaj laboristoj. Li konis grandan sukceson en Svedio kaj en la baltaj landoj.

  Vi cetere povas malkovri, che http://www.esperanto-sat.info/article246.html , ke rumanaj esperantistoj de Timişoara lanĉis pioniran alvokon en Esperanto por eŭropa konscienco per eldono de poŝtkarto enhavanta tiun tekston. (originala teksto) :

  “Eŭropanoj !

  1. Spite al ĉio : kredu je Eŭropo-Unio.

  2. Ĉe landaj balotoj voĉdonu nur je la favoro de tiu partio, kiu batalas por kreado de unueca ekonomiteritorio eŭropa.

  3. Propagandu kreadon de Komuna Parlamento de l’Eŭropaj naciaj parlamentoj.

  4. Postulu starigon de komuna Eŭropa Armeo kaj la enkondukon de unueca Eŭropa valuto.

  5. Postulu aŭtonomiojn por la ŝtatoj, provincoj kaj urboj en Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo.

  6. Lernu “eŭrope”.

  7. Respektu ankaŭ la naciecon de la aliaj.

  8. Batalu por la malburokratiĝo (malŝtatigo kaj malmonopoligo) de l’ekonomio.

  9. Batalu por leĝoj kaj institucioj, kiuj ebligas liberan socian kreskadon, do naturan klaso-ŝanĝon.

  10. Kiu batalas por Eŭropa-Unuiĝo akcelas la mond-pacon.

  Vd ankaŭ : “Eŭropo en serĉado de komuna lingvo” http://www.esperanto-sat.info/article398.html

  Tiu poŝtkarto estis eldonita fare de esperantista grupo kun eŭropa alvokiĝo (USE-EHO, Timişoara).
  Eĉ se certaj punktoj povas esti eble diskutindaj aŭ kontestindaj, tio montras ke partizanoj de Esperanto havis jam avangardajn ideojn pri konstruado de Eŭropo.

  Cetere, kiun multlingvismon vi rekomendas ? Senlime pli kosta ol ĝi valoras, tiu maltaŭga multlingvismo kiu ankoraŭ nun plagas preparas la terenon al ĉio-tutangle. Gordon Brown povas ĝoji : li kiu volas fari “donacon” al la mondo puŝante ĝin al lernado de la angla fakte atendas la donacon kiun faros al li la mondo enirante en tiu falsaranĝitan ludon.

  Jen unu jarcento ĉi jare, okaze de la Universala Kongreso de Esperanto de Dresdo, en 1908, rumana industriisto, Henri Fischer-Galati, rakontis tiun personan sperton, travivitan de li en 1903 pri “multlingvismo” :

  “En la jaro 1903, mi, komencante vojaĝon tra la Oriento, troviĝis en la manĝovagono, kiu veturigis min de Bukaresto al Konstanca ĝis la maro. Tie mi rimarkis sinjoron, kiu vane klopodis por klarigi ion al la kelnero. Tiu ĉi aplikis ĉiujn siajn lingvajn konojn kaj parolis rumane, serbe, turke, bulgare kaj ruse ! Vane ! La fremdo ne komprenis. Mi, preta por helpo, alproksimiĝis — mi parolas krom la rumana ankoraŭ sep aliajn lingvojn — kaj mi demandis germane, france, angle, itale, poste hungare, hispane kaj greke, kiamaniere mi povas helpi ilin. ĉio vane ! La fremdulo ne komprenas eĉ unu el tiuj dekdu lingvoj ! Tiam mi rememoris pri ĵurnala artikolo pri Esperanto, kiun mi legis, dubante, antaŭnelonge kaj demandis : “Ĉu vi parolas esperante ?” Krio de ĝojo ! “Jes, mi parolas !” Kaj li daŭrigis en lingvo, kiun nun mi ne komprenis, ĉar per tiu ĉi unu frazo mia kono pri Esperanto estis limigita. Apenaŭ la fremdo tion rimarkas, kiam li scias la rimedon. Li enmetis en mian manon malgrandan libreton en germana lingvo, unu el la tiel nomataj Esperanto-ŝlosiloj ekzistantaj en preskaŭ ĉiuj lingvoj, kiuj, kvankam pezante nur kvin gramojn tamen enhavas la tutan gramatikon kaj la vortaron ; kaj nun la lernado komencis. Kiam post 10 horoj ni revidis nin sur la ferdeko de l’ vaporŝipo, mi povis jam sufiĉe komprenigi min per Esperanto.”
  La rumana industriisto konkludis, meze de la ridado de la publiko : “Kaj mi sciiĝis, ke mia nova kunvojaĝanto, Svedo, posedis kvar lingvojn, nome krom la sveda, la norvegan, danan kaj finlandan ! La fremdo, la kelnero kaj mi, ni scipovis paroli dekses lingvojn kaj tamen ne povis interkompreniĝi !… ”

  Esperanto altiĝis je la nuna nivelo sen subteno de ŝtatoj komparebla al tio pri kio nun profitas t.n. “grandaj” lingvoj. La sinteno de tiuj, kiuj gvidas EU-on estas rilate al Esperanto nepravigebla. Ĉu vi ne kredas ke Esperanto meritus pli da atento kaj malpli da disdegno de via flanko kaj de tiu de la aliaj komisaroj kaj de la parlamentanoj de UE ?

  Se ĝia samniveligo kiel la plej uzataj lingvoj por la bezonoj de EU estigus koston, ĝi neniam estus tiel alta ol tio kion ebligus ŝpari ĝian instruadon kiel unuan lingvon, kiel lingvon de lingva orientiĝo kaj prepara instruado (propedeŭtiko), kiel proponis tion la Nobelpremio Nobel Reinhard Selten antaŭ la Eŭropa Parlamento okaze de la Eŭropa Tago 2007.

  Mi dankas vin pro via atento.

  Henri Masson

  Kunaŭtoro de “L’homme qui a défié Babel” (La homo kiu defiis Babelon) kun René Centassi, eksa ĉefredaktoro de Agence France-Presse - AFP. Aperinta en unua eldono che Ramsay, Parizo, en 1995, en dua eldono en 2001 samtempe kun ĝia Esperanto-traduko ĉe L’Harmattan, Parizo. Publikigita en tradukoj korea kaj hispana en 2005, litova en 2006, kaj ĉeĥa en oktobro 2007. Premiita de la Fondaĵo Grabowski de UEA en 2002, kaj rekomendita en 2005 de la korea eldonistaro al la korea junularo. http://www.esperanto-sat.info/article1009.html / http://www.esperanto-sat.info/article1028.html

 9. 532

  Francesco Gaeta sagt:

  Ne à Turin (It)en 1929, j’ ai eu ma première difficulté linguistique quand, 3 ans après, mes parents sont retournés dans le sud de l’Italie, où tout le monde parlait le dialecte local. Pendant la guerre j’ ai été en contact avec des soldats allemands, puis anglais. Si à l’ Institut Commercial j’ ai bien étudié l’ anglais, après j’ ai émigré en France, et donc une autre langue à apprendre.Enfin à ma retraite, désirant pour la naissante Union Européenne une langue nouvelle, assez facile, j’ ai étudié l’ espéranto, et j’en suis enchanté pour sa clarté et précision.

 10. 531

  Remush sagt:

  An interesting contribution of Rufus Grey….

  I used to be of your mindset and see English as the new “language of humanity” in embryo, and believe me global English is something that I myself made a kind of sub-career years ago. I’ve been involved with overseas English teaching for many years and done international business and consulting for decades, so obviously having English as a widespread international tongue is something of both professional interest and personal longing for me!

  Still, after having done this for decades, it’s apparent to me especially now that it’s never going to happen. In fact, if anything the trend these days is powerfully and rapidly away from global English, much more rapidly than I would have ever expected before.

  I’ve been on every continent but Antarctica, and to my surprise and dismay, in the past 5 years in particular, practical English proficiency has been plummeting not only in countries that have never been Anglophone (such as China and Korea), but even in countries with some connection to the British colonial past (India, Malaysia) or the American one (Philippines).

  Some of the more obvious examples are the way, for example, that South Korea and Thailand among other countries, are switching back to emphasizing Mandarin Chinese in their curricula, at the expense of English. Those are just the canaries in the coal mine here– I’ve seen the beginnings of this process in other countries in the region and it’s starting to spread even outside of East Asia. My own company for example, dealing with import-export licenses, has basically said that anyone who hopes to get even an entry-level position in E/SE Asia now needs to know at least basic Mandarin Chinese. This was unthinkable just a decade ago– just knowing English would get you a post almost anywhere, since it was expected that this would be the lingua franca.

  I’ve done a lot of business in Malaysia, and over a decade ago, it was just considered standard that anybody and everybody who wanted to do something internationally, would do it in fluent English. That was more or less the measure of a person’s quality and the potential of their ideas. No more the case today– international conferences and business in Malaysia really are more stratified based on language, and Chinese already is making rapid gains as a business language. Not just among ethnic Chinese in Malaysia, among Malay businesspeople as well.

  And India– this was the big shock for me. We always think of India as *the* big Anglophone country in Asia. Well, it’s not. I’ve done a lot of business there, and even in many of the big cities and business centers where English would rule the offices and be the link to the outside world, even in those places Hindi is starting to predominate, everywhere except perhaps for Tamil Nadu and other places in the south.

  The top newspapers in India now are all Hindi-language– English used to dominate print and even broadcast media, let alone books, scholarly pursuits and the first stirrings of the Internet. Now, Hindi is dominating in all categories.

  Even in the Philippines, which is probably the most pro-English country in Asia, Tagalog/Filipino is replacing English in almost all media. Furthermore, when you talk to the business-aspiring teenagers about which languages are most important to learn, increasingly they too are gravitating toward Chinese. If not, some lean toward Arabic (considering the millions of Filipino expats in Arab countries) or something like Spanish or German if they want to work in Europe.

  Those small “bellwether city-states” such as Hong Kong and Singapore, once within the British Empire, are also tilting away from English. A decade ago, whenever I walked around in the malls and clubs, the kids would all generally be speaking in English with each other. Now, they’re speaking Chinese, and e.g. the Singapore schools are starting to emphasize Chinese even more than English now. (Yes, the people in HK would use Cantonese more than Mandarin, but even there Mandarin is making big inroads.)

  I know you’re writing from Taiwan, a place I love dearly myself, but if anything I’ve been finding a lot more caution in Taiwan toward English than I did a decade ago as well. Taiwan is still one of the few places in Asia that still really does almost hold English on a pedestal, but to be honest, the picture is diversifying even in Taiwan. Japanese was the language of an international session I was at recently in Taiwan, not English. (And it included many businesspeople from Korea and the Asian mainland, so it wasn’t just geard toward the Japanese.) FWIW, for some weird reason, I run into countless mainland Chinese and even a few Taiwanese who speak very good German, occasionally even better than their English!

  Outside of Asia, in southern Europe, it can feel like nobody speaks English! In Spain recently, the only English-speakers were British emigres who had migrated to Spain. The Spaniards themselves spoke not a lick. Same in Italy. France was variable but very little English spoken overall. Even in German-speaking Austria and Germany, where the similarity of German gives them a headstart and makes English easy, very few people were really proficient in English. And even in conferences, it wasn’t much used, certainly not compared to 10 years ago.

  As for why this is happening, I’d venture two guesses. One is the way Chinese has been advancing in such unbelievable leaps and bounds. For various reasons, the geography of China’s advance has often been in cities and countries– such as Singapore, Korea, Hong Kong, the Philippines– where it is advancing at the expense of English imported by British or American officials.

  The second reason is more unpleasant to contemplate, and it’s the decline that so many Anglophone countries have been experiencing, with an attendant loss of prestige of English. The USA looks weak right now. Not just morally weak or resented– militarily, we’re stuck in a quagmire in Iraq and with trouble in Afghanistan, whether one supports those wars or not, they haven’t exactly been working out for us.

  Worst of all though, our countries (especially the UK even more than USA) are deeply trapped in debt, and our economy is hitting the skids, with more debt being taken on to get us out. Whereas China is seen to be making useful products and working its way to prosperity.

  This may sound deflating, but the truth is, our perception of English as “the language to unite humanity” is turning out to have been a myth, borne out of a unique and brief stretch in our own recent history that itself was exaggerated. English as a language of high-level proficiency, even at the height of American power a few decades after WWII and after the fall of the USSR, has never broken perhaps 10% of the world population.

  I think it could have, had the USA been stronger and not made some of the recent mistakes that are damaging us so much, and had China perhaps remained weaker for a while. I suspect that, had we had more durability and been able to just hold our lead as a dominant superpower– or, in an alternate history, had the British just stayed out of WWI perhaps and held onto their Empire a couple more decades– then yes, English might have become a global standard.

  But it’s just not going to happen now.

  The one common thread that I’ve found throughout practically every country today, whatever their specific reasons for moving away from English, is that they just don’t see the USA (and the “Anglosphere” in general) as a world-straddling cultural or political bloc anymore.

  They see us as important, but just one of many big players. And many, even outside of Asia (France being a big example), see China as the new world leader, in line I guess with the way China has been such a powerful force for so many centuries before.

  So no, unfortunately, English is not going to “bridge the communications gap” throughout the world. Not even close.

  The only sort-of solution I see, is cheaper technology with artificial translation. It’s already good enough that the best programs really can render text translations to about 99.99% or better accuracy, and speech translations not far behind. But they are extremely expensive and in practical terms, out of reach for most kinds of international communication at this point. Hopefully they’ll be getting cheaper soon– that’s the only kind of solution I can see.

 11. 530

  Remush sagt:

  Mais qu’il serait facile de clore définitivement le bec à cette clique d’espérantistes qui polluent ce forum en tentant chimériquement de promouvoir leur baragouin hybride.
  Il est monstrueux d’obliger nos petits qui maîtrisent déjà mal leur langue maternelle, à apprendre laborieusement une langue inculte dont il n’auront que faire. Par contre, l’apprentissage de l’Anglais ne coûte pratiquement rien: il suffit de river le petit jeune devant sa TV sur un canal qui diffuse des “commercials” en VO tous les quart d’heure durant dix minutes. Je vous garantis que ça marche, le niveau linguistique nécessaire étant particulièrement médiocre mais plus que suffisant pour avoir envie d’acheter les produits proposés et se familiariser aux slogans. Ceux qui plus tard devront utiliser la langue durant leurs activités professionnelles devraient évidemment être mieux encadrés pour atteindre le niveau requis. Il est souhaitable qu’ils s’habituent dès le plus jeune âge à lire des oeuvres d’écrivains anglais renommés, de façon à se baigner dans la culture anglaise. De toutes façon rien de bien important n’est disponible en français. Les maisons d’éditions francophones se cantonnent dans la réédition d’ouvrages périmés qui n’intéressent pas la jeunesse moderne qui fonctionne en Anglais.
  Pour pouvoir disposer d’une élite capable de rivaliser dans les négociations difficiles avec les “natives”, il faudrait éviter de mélanger dans les classes d’anglais, des élèves peu motivés ou de milieux défavorisés, qui ne peuvent que perturber une classe studieuse.
  Pour éviter que ces élèves ne traînent désoeuvrés par les rues, on peut les occuper à quelque activité de peu d’intérêt, par exemple à la limite, par un cours d’espéranto. Pour ce genre de cours, il suffit de trouver un instructeur capable d’être un leçon d’avance sur ses étudiants.
  Une expérience similaire faite à Paderborn a donné des résultats tellement aberrants qu’il faudrait la refaire de manière plus strictement contrôlée.
  Le résultat attendu doit définitivement démontrer que l’espéranto est largement inférieur à l’anglais dans tous les domaines.
  (référence http://en.wikipedia.org/wiki/Propaedeutic_value_of_Esperanto#Instruction_of_Linguistic_Orientation.2C_Paderborn_.28D.29)

 12. 529

  JJNK-Meudon (France) sagt:

  Français / espéranto

  Cher et estimé Krokodilo
  1/ Le rôle de la Commission au plurilinguisme est-il de lutter contre l’anglicisation de l’UE ?
  – A nos yeux, oui. Mais le Commissaire, lui, se sent-il investi de cette mission ?
  – Avant de critiquer, assurons-nous que nous avons une bonne compréhension de cette mission.

  2/ Existe-t-il, en Europe, un consensus général pour considérer que l’anglais est déjà (ou doit devenir à terme) la 2ème langue commune à tous les européens ?
  – En Europe, non (pas encore ?). Mais dans les grandes entreprises, dans les milieux internationaux, dans la haute administration des Etats, et à la Commission Européenne, je crois bien que (malheureusement) oui.

  3/ Existe-t-il un lobby actif, qui refuse explicitement toute expérimentation sur l’espéranto ?
  – Voici une expérience vécu : à Paris, lors de la journée porte ouverte d’une Grande école, je suis allé rendre visite au service des langues. Naïvement, j’ai demandé à la directrice du service (une américaine) s’il était envisageable que dans cette école, un jour, l’espéranto ait une place. Alors, la dame devint toute rouge et se mis à crier avec émotion : chassez-le ! Il veut supprimer notre job !!
  – Faire économiser 5,4 milliards d’euros à la France, et 25 milliards d’euros à l’UE (cf. rapport de François Grin), n’est-ce pas menaçant pour ceux qui actuellement reçoivent ces milliards et en vivent ?
  ===============
  Kara kaj estimata Krokodilo
  1/ Chu la rolo de la Komisiono pri plurlingvismo estas lukti kontraù la angligho de EU ?
  – Laù nia vidpukto, jes. Sed la komisaro, chu li sentas sin investita de tiu misio ?
  – Antaù ol kritiki, ni certighu ke ni havas bonan komprenon pri tiu misio.

  2/ Chu ekzistas, en Eùropo, ghenerala konsento por konsideri ke la angla jam estas (aù fine devos esti) la 2a lingvo komuna al chiuj eùropanoj ?
  – En Eùropo, ne (ne ankoraù ?). Sed che la grandaj firmaoj, che la internaciaj medioj, che la alta administracio de la shtatoj, kaj che la Europa Komisiono, mi ja kredas ke (bedaùrinde) jes.

  3/ Chu ekzistas aktiva premgrupo, kiu eksplicite rifuzas chiujn ajn eksperimentojn pri esperanto ?
  – Jen persona travivajho : en Parizo, dum la tago de “malfermitaj pordoj” de iu Granda Lernejo, mi vizitis la lingvan fakon. Naive, mi demandis al la direktorino de tiu fako (unu usonanino) : chu antaùvideblus ke en via Granda lernejo, iun tagon, esperanto havus iun lokon ? Tiam, la virino devenis tut-rugha kaj emocie ek-kriis : forpelu lin ! Li volas senigi nian laboron !!
  – Shparigi 5,4 miliardoj de eùroj al Francio, kaj 25 miliardoj de eùroj al UE (vd. raporto de François Grin), chu tio ne estus minacanta por tiuj, kiuj nuntempe ricevas tiujn miliardojn kaj vivas de tio ?
  ===============

 13. 528

  Zlatko Tišljar sagt:

  Estimata sinjoro Komisionano Orban!

  Sinceran dankon, sinjoro Orban, ke vi traktis la ghis nun tute neglektitan eŭropan lingvon Esperanton. Ni, kiuj decidis mem (neniu trudis tion al ni – nek en lernejo nek per propagando de medioj) uzi neŭtralan lingvon en internacia komunikado, faros tion ankaŭ plu, samkiel tion faris pluraj generacioj dum la 120-jara historio kaj ni helpos, kiam ajn estos eble, por ke la komunikado en EU estu pli kvalita. Ni ankaŭ klopodos reale kontribui al multlingveco tiel ke ni plu tradukos gravajn eŭropajn mesaĝojn pere de Esperanto al multaj – aparte malpli grandaj lingvoj.
  Mi konsentas kun via argumentado ke pro la financaj problemoj ne estas eble ĉion trraduki al ĉiuj eŭropaj oficialaj lingvoj. Pro tio ni sendube bezonas iun praktikan laborlingvon por rapida interkompreniĝado. Tiun rolon evidente, sen iu ajn antaŭa interkonsentado, transprenis la angla.
  Mi ankaŭ konsentas pri tio, ke la eŭropa administracio havus iom da problemoj kaj laboro, se ĝi devus akceptigi novan terminologion en Esperanto (kiuj ne estus pli grandaj ol problemoj de novaliĝintaj landoj kiuj ankaŭ devis enkonduki novajn eŭropajn terminojn). Sed kial EU ne elektis ekz. la germanan por tiu laborlingva funkcio kiel lingvon, kiun parolas la plej multaj eŭropanoj kaj al kiu certe ne mankas terminoj?
  Kiel eksa jugoslavo mi povas certigi al vi ke tiaspecaj malfacilaĵoj (kiel enkonduko de novaj terminoj kaj tradukado de la tuta leĝaro al unu plia lingvo) estas nekompareble pli malgrandaj ol tiuj, kiuj aperos post kelka jardeko, kiam tiu parto de politika elito el neangloparolantaj landoj, kiu ne konas sufiĉe bone la anglan kaj pro tio estas kondamnita al duarangeco sen ŝanco progresi ekster sia loka teritorio, tiom malkontenta, ke ĝi subfosos la bazon de EU kaj ĝin disŝiros samkiel oni faris tion pro la sama kaŭzo en eksa Jugoslavio.
  Kial do la Eŭropa Komisione ne povus:
  a) pritrakti lingvan politikon de EU en konferenco je interregistara nivelo
  b) peti raporton de lingvistoj pri Esperanto kiel lingva fakto en Eŭropo?
  Kun sinceraj salutoj,
  Zlatko Tišljar, sekreatrio de Eŭropa esperanto-Unio

 14. 527

  Zlatko Tišljar sagt:

  Spoštovani gospod komisar Orban!

  Iskrena hvala, gospod Orban, da ste obravnavali doslej povsem zanemarjeni evropski jezik esperanto. Mi, ki smo se odločili sami (nihče nam tega ni vsili v šoli ali pa prek propagande)uporabljati nevtralen jezik v mednarodnem sporazumevanju, bomo to tudi naprej počeli enako kot so to počele mnoge generacije pred nami v 120-letni zgodovini, in bomo pomagali, kadarkoli bo to možno, da pride do čim boljše komunikacije v EU, ter si bomo prizadevali za čim resnejšo mnogojezičnost, tako da bomo prek esperanta prevajali pomembna evropska sporočila v čim večje število jezikov.
  Z Vašo argumentacijo, da zaradi finančnih problemov ni možno vsega prevajati v vse uradne jezike, se strinjam. Zato brez dvoma potrebujemo neki praktični jezik za hitro komunikacijo. To vlogo je očitno brez tega, da je o tem odločal kakršni koli forum, prevzela angleščina.
  Tudi s tem se strinjam da bi evropska administracija imela kar nekaj problemov in dela, če bi morala delati na dopolnitvi manjkajočih terminov v esperantu (ki pa ne bi bili večji od problemov držav novih pristopnic, ki so tudi morale urejati svojo novo evropsko terminologijo, ko so pristopile). Ampak zakaj EU potem ni izbrala npr. nemščino za praktičen delovni jezik, ki je jezik največ Evropejcev in mu ta terminologija zagotovo ne manjka?
  Kot bivši Jugoslovan Vam lahko zagotovim, da so tovrstne težave (uvajanje novih terminov in prevajanje obstoječe zakonodaje v en nov jezik)neprimerno manjše kot so tiste, ki bodo nastopile čez kakšno desetletje, ko bo ta del politične elite iz neangleških držav, ki ne pozna dobro angleščine in je zaradi tega obsojen na drugorazredno vlogo brez šans za napredovanje zunaj svojega lokalnega območja, toliko nezadovoljen, da bo podkopal temelje EU in jo razbil enako kot so to zaradi istega razloga naredili v Jugoslaviji.

  Zakaj torej Evropska komisija ne bi mogla
  a) obravnavati jezikovno politiko v EU na konferenci medvladnega nivoja in
  b) zahtevati poročilo lingvistov o esperantu kot jezikovem dejstvu v Evropi?
  Lep pozdrav!

  Zlatko Tišljar,
  tajnik Evropske esperantske zveze

 15. 526

  skirlet sagt:

  Oui, merci à “pauvre” M.Orban, qui nous accueille si gentiment dans son blogue, portant le doux nom “Cause toujours”.

  Quand aurons-nous de vraies possibilités de connaître les uns les autres? Pourquoi la commission “recommande” parler trois langues (dont l’anglais, of course), mais n’incite pas les pays à diffuser les films, les infos, les chansons de leurs voisins européens, en subventionnant, si nécessaire? Ce serait une vraie mesure et non une simple hypocrisie.

  ***
  Jes, dankon al “kompatinda” S-ro Orban, kiu gastas nin tiom afable en sia taglibro, havanta dolĉan nomon “Babilu vane”.

  Kiam ni havos veraj ebloj konatiĝi inter ni? La komisio “rekomendas” paroli tri lingvojn (inkluzive la angla, of course), sed ĝi ne instigas landojn diskonigi filmojn, novaĵojn, kantojn de iliaj eŭropaj najbaroj - helpante per mono, se necesas? Tio estus vera rimedo, ne banala hipokriteco.

 1. 525

  Pierre sagt:

  Je pense sincerement que Mr Orban veut une europe plurilingue, mais il est vrai que la methode actuelle semble utiliser les mêmes moyens que par le passé, ces moyens qui ont justement conduit à un affaiblissement du multilinguisme pour conduire l’europe vers un anglais predominant produisant un affaiblissement social-economique des pays européens ( le rapport ELAN met le doigt dessus)

  Ces mêmes moyens que l’on nous ventait et qui seraient la solution à nos maux linguistiques, le resultat est que les maux persistent encore actuellement et même ont provoqués l’augmentation de l’incapacité de communiquer avec la langue de son voisin, sauf par le moyen de l’anglais, qui ce dernier ne permet pas de tout faire.

  Mais en plus de l’augmentation du handicap, une augmentation important des coups financiers s’en est suivi pour donner comme resultat une amelioration que sur une toute petite partie de la population européenne.

  Alors que devons nous faire? Tout simplement remettre les choses à plat en comparant les idées et ce qui est faisable sur le terrain. Si nous nous remettons en question de maniere profonde, ce qui n’est pas une tache facile, nous pouvons repartir sur de nouvelles bases bien solides sans changer enormément de chose actuellement et sans augmentation de coup, pour donner une réelle impulsion nouvelle tout en ayant remis les choses à plat, cette impulsion peut être donnée par le multilinguisme raisonné, qui sans changement important dans le circuit scolaire et ne produisant pas de nouveaux couts financiers peux faire remonter le multilinguisme proposé par le rapport ELAN ainsi qu’une quantité importante d’autres choses déjà mentionnées.

  Si par contre on utilise les anciens moyens, on se retrouvera encore et encore à demander plus de couts financier car les resultats esperés n’auront pas été là.

  Alors oui le commissaire ORBAN, s’est mis à une tache ardue, difficile, pleine d’embuches, de combats contre certains profits très puissants, lui même a dit qu’il se devait de réussir.

  Mais que veut t’il reussir? au niveau commercial, ou au niveau de tous les européens. Le premier est realisable, le second par contre sans remise en question profonde est voué à l’échec et risque de conduire vers encore plus d’abérations qui nuiront à l’ensemble de l’europe.

  Un exemple de combat est celui de la France pour sa culture par le cinéma, beaucoup de pays européens ont critiqués la France dans ce domaine en disant que c’était un combat d’arrière garde, alors que maintenant certains pays ont changer d’avis car ils se sont rendus compte que le commerce du cinéma et la culture qu’il véhicule peux apporte pas mal de chose à un pays, que se soit au niveau du rayonnment économique, politique, social, et d’idées novatrices. Alors oui durant des années la France a été seule au cmbat mais petit à petit, d’autres pays la rejoignent

 2. 524

  krokodilo sagt:

  JJNK-Meudon (France)

  Vos 4 questions sont intéressantes ; quant à vos remarques, il m’a semblé qu’elles étaient ironiques, mais je répondrai sérieusement :

  “croquer à belles dents le pauvre M.Orban”, je suis un croco édenté : d’autres messages étaient bien plus virulents dans la forme, non ?
  Où l’ai-je rendu “responsable de la situation” ? Je dis simplement que son service brille par son refus de lutter contre l’anglicisation de l’UE, ce qui est pourtant censé être son rôle en tant que Commissaire au plurilinguisme : faire respecter l’égalité des langues qui est un des piliers de l’UE. Or, ils ne font que saupoudrer les crédits qu’on leur alloue, en gardant le silence sur des questions cruciales pour l’avenir de l’UE. On en serait exactement au même point sans ce service du plurilinguisme…

  C’est vrai que ce forum est un espace de discussion intéressant, mais franchement, qui s’intéresse vraiment à ces sujets, à l’exception des espérantistes et des défenseurs de la langue française (on peut d’ailleurs être les deux) partisans de la “solution” de quelques langues de travail ? Quel média français a relayé ces débats ? Ils sont tous vendus à l’anglais, et c’est un miracle si nos infos de 20h sont encore francophones ! Ils ont à peine rapporté les déclarations de Sarkozy sur French 24, sujet tabou.

  “Pouvez-vous reprocher à M.Orban de refuser des expérimentations sur l’espéranto ? Non. Il n’y a aucune raison de faire des expérimentations sur une solution politiquement artificielle, alors que déjà, dans les faits, l’anglais s’impose tout naturellement, aux yeux de tous, comme étant LA solution la plus satisfaisante.”

  N’oubliez pas que l’intercompréhension passive, une voie de recherche infructueuse, mais élégante en théorie, bénéficie de larges subventions européennes (j’ai indiqué le lien). Si l’anglais est la solution la plus satisfaisante, ces 280.000 euros auraient été plus utiles aux bonnes œuvres.
  Si l’on subventionne des études sur d’autres solutions que l’anglais, il est bien évident que l’espéranto - une des voies les plus prometteuses, même si très peu connu-, devrait avoir largement sa place dans des expérimentations. Seul le lobbying richissime et permanent en faveur de l’anglais peut expliquer ce refus de lancer des essais sur l’Eo.

  “Pouvez-vous dire que M.Orban refuse la concurrence libre et non faussée ? Non. Le choix de la langue seconde n’est plus d’actualité, puisque déjà, de fait, l’anglais est admis par tous comme la seule langue commune possible.”
  Là, je ne vous suis pas : bien sûr que la concurrence est faussée, Erasmus mundus subventionne l’anglais (80% des programmes), Comenius favorise les progrès en anglais, et Gordon Brown vient de rappeler qu’ils devaient angliciser le monde. British Council, Alliance française, Confucius, Goethe et autres sont in fine des sources de subventions culturelles, alors le baratin de l’UE sur l’économie libérale… On bousille tous les services publics mais les subventions culturelles sont sacrées, un domaine à part car ils touchent à l’influence des états eux-mêmes.
  Si votre idée est de proposer l’Eo comme langue personnelle adoptive, LPA, 2e langue étrangère selon l’idée du récent rapport, à mon avis vous vous faites des illusions. Il est déjà indiqué que pour tous les immigrés, le choix logique serait la langue du pays d’accueil. Pour tous les autres, croyez-vous qu’avec la concurrence du français, de l’allemand, de l’espagnol, et de toutes les autres langues qui vont vouloir se positionner sur ce créneau, l’Eo pourra être sur une supposée liste de langues “éligibles” comme LPA ? Heureusement, ce rapport est inapplicable !

  Bonvolu pardoni min pri tiu netradukita mesaĝo. Nur unun ekskuzon mi havas : mi ĉiam rediras samajn argumentojn !

 3. 523

  Plamen Petrov sagt:

  Mr. Orban
  In Bulgaria chanege the cardinal latin letters of the names of companies with english name of the letter wrote in bulgarian letters which is veri difficult from first read to understand for which company is wrote for example BASF is wrote like Би Ей Ес Еф or SNCF Ес Ен Си Еф and ect.In EU official letter are Latin according two official languages of EU and is debt to wrote the name wit origine letters of western companies.I hope you can evaluate and dicide this problem.
  Best regards

 4. 522

  JJNK-Meudon (France) sagt:

  Français/espéranto
  ———————–
  Cher crocodile,
  – Je vous vois croquer à belles dents le pauvre M.Orban, alors qu’il a la courtoisie de nous accueillir dans ce forum pour nous donner la parole.
  – Je comprends votre angoisse de voir l’anglais gagner chaque jour du terrain et je partage cette angoisse avec vous. Mais, de grâce, ne rendez pas M.Orban responsable d’un mouvement qui le dépasse largement ! Un commissaire européen n’est pas tout puissant ; il ne peut rien faire sans tenir compte des forces en présences.

  – Pouvez-vous dire que M.Orban refuse aux Européens la possibilité de discuter entre eux facilement ? Non, au contraire, il le veut sincèrement. Simplement, une seule solution lui parait réaliste, c’est l’anglais.
  – Pouvez-vous dire que M.Orban refuse la concurrence libre et non faussée ? Non. Le choix de la langue seconde n’est plus d’actualité, puisque déjà, de fait, l’anglais est admis par tous comme la seule langue commune possible.
  – Pouvez-vous reprocher à M.Orban de refuser des expérimentations sur l’espéranto ? Non. Il n’y a aucune raison de faire des expérimentations sur une solution politiquement artificielle, alors que déjà, dans les faits, l’anglais s’impose tout naturellement, aux yeux de tous, comme étant LA solution la plus satisfaisante.

  => Bref, les espérantistes (même s’ils forment ici, dans ce forum, un lobby très actif et sympathique) sont trop minoritaires pour faire contrepoids devant une telle unanimité en faveur de l’anglais.
  ——————————-
  – Cette belle unanimité, justement, parlons-en.
  1/ Existe-t-il vraiment une unanimité pour que l’anglais soit la seconde langue de tous en Europe ?
  2/ Si oui, s’agit-il d’une unanimité enthousiaste, ou d’une unanimité résignée faute de mieux ?
  3/ Les gens ont-ils conscience de la gravité de ce qui se joue ?
  4/ Les gens sont-ils informés de l’existence de solutions alternatives, pour que leur choix soit suffisamment délibéré ?
  ==================
  Estimata Krokodilo.
  – Mi vidas vin, krakmanghi bel-dente la povran Sinjoron Orban, dum li havas la ghentilecon nin gastigi en tiu forumo, kaj nin doni la okazon por paroli.
  – Mi komprenas vian angoron vidante ke la angla chiutage gajnas terenon, kaj mi samsentas tiun angoron kiel vi. Sed, mi petas, ne konsideru Sinjoron Orban kiel responsan pri tiu movo, kiu lin larghe superas ! Eùropa komisaro ne estas tut-potenca ; li nepre devas enkalkuli la che-estantajn fortojn.

  – Chu vi povas diri ke Sinjoro Orban rifuzas al eùropanoj la eblecon facile diskuti inter-si ? Ne, male. Li sincere volas ghin. Simple, unu sola solvo shajnas al li realisma, tio estas la angla.
  – Chu vi povas diri ke Sinjoro Orban rifuzas la konkurencon liberan kaj justan ? Ne. La elekto de la dua lingvo ne plu estas aktuala, ekde kiam la angla jam fakte estas aprobata kiel la sola komuna lingvo ebla.
  – Chu vi povas riprochi al Sinjoro Orban ke li rifuzas eksperimentojn pri esperanto ? Ne. Ekzistas nenia kialo por fari eksperimentojn pri iu politike artefarita solvo, ek de kiam, fakte, la angla tut-nature evidentas (antaù la okuloj de chiuj) kiel LA solvo plej kontentinda.

  => Finfine, la esperantistoj (ech se ili formas, en tiu forumo, tre aktivan kaj tre simpatian premgrupon) estas tro malplimultaj por kontraùpezi tian unuanimecon favore al la angla.
  ——————————-
  – Precise, tiu bela unuanimeco, ni parolu pri ghi.
  1/ Chu vere ekzistas unuanecon por ke la angla estu la dua lingvo de chiuj Eùropanoj ?
  2/ Se jes, chu temas pri unuanimeco entuziasma, aù pri unuanimeco rezignata pro manko de pli bona solvo ?
  3/ Chu homoj konscias pri la graveco de kio enludas ?
  4/ Chu homoj estas informitaj pri la ekzisto de solvoj alternativaj, por ke ilia elekto estu tut-konscie decidita ?
  ——————————-

 5. 521

  Anita sagt:

  Dear people I think that we need to learn more languages. Why Companies recruit people because of their English skills not of the skills needed for the job. Thats, because people have to learn English, only English. And for some people it is too difficult. Why do not ENglish people learn our languages, or tride to do it. WE must learn it, beacuse it is spoken all over the world, but we should also learn German, France, Italian, the languages of our neighbour, not only English. We do not have contacts with American people, we leave in EU NOT IN AMERICA. If we learn only english it can happen ALSO THAT: Children will not learn the language of their Grandparents, Parents. They will not learn aboute culture of other coutries, because it is not necessary, this is too sad. wAKE UP PEOPLE.
  iT IS!!!
  Whit using only English, we are making our language slowy to die. People do not wann to learn languages, they do not wann to experience the Culture of other Countries,….
  EU IS A union of countries whit different languages, cultur, where people learn other languages, make friedships, and sopport each other.
  we are not a nation of only one coutry and only one language.-( NOT ONE LANGUAGE, NOT ONLY ENGLISH. it makes me so unhappy and sad. taht we have to subordinate to this languages, which is not the most spoken languages in EU. SO MANY teacher do not have jobs, beacuse people do not wann to learn languages, because english is enough, what will happen with them????
  I and so many people sopport the laerning of languages. please make it happen, that people will not use only English but also their language and with proude not with shame, because they think their languages is not worth it. Only english is important and we must not use our language, because only english roll the world.
  NOt not not not it is not true.
  WE have to learn languages and be proude of our language. We do not have to learn the all languages but the languages of our neighbours it would be suitably. WHY IS IN school only learn english, why not german, french, italian…. SO MANY CHILDREN WOULD LIKE TO LEARN OTHER LANGUAGES, BUT THEY CANNOT DO IT, BECAUSE IN THE SCHOOL IS ONLY LEARNT ENGLISH.

  so many people are supporting multilingualism. And I AM ALSO happy to see it. That people do not wann to learn only english, because it is destroying the union of our countries. MANY PEOPLE WANT TO LEARN also other languages which are part of EU.

 6. 520

  Krokodilo sagt:

  Cher M. Orban, vous refusez donc aux Européens la possibilité de discuter entre eux facilement, autrement qu’en anglais. Vous affirmez aussi que la position hégémonique de l’anglais est naturelle, malgré qu’elle soit largement subventionnée.
  Un journaliste français vous a un jour qualifié de Commissaire à l’anglophonie ! Cette boutade ne contenait-elle pas une part de vérité ?
  La doctrine économique de la concurrence libre et non faussée devrait entraîner l’arrêt immédiat des programmes Erasmus mundus et Comenius, ainsi que celui du British Council !
  D’autre part, en France nous avons une expression : “avoir 2 fers au feu” ; rien n’empêche l’UE de lancer des expérimentations sur l’espéranto, des essais scolaires, des tests de fiabilité en traduction, des vérifications de nos affirmations sur la vitesse d’apprentissage, etc. Surtout quand on voit combien vous dépensez pour des recherches (infructueuses en 15 ans) sur l’intercompréhension passive : récemment une subvention de 280.000€

  http://ent.toulouse.iufm.fr/1196755786732/0/fiche_10012__article/&RH=FR-05-03

  Il est possible de penser aux deux possibilités, d’étudier dans le même temps diverses solutions. Pourquoi refusez-vous de commencer ce genre d’études ?

  Vi rifuzas ke ĉiuj la eŭropanoj eblas facile interkomuniki, escepte angle. Vi asertas ke superregado de la angla naturas, malgraŭ ke ĝi estas mone subtenita.
  Iam, iu franca ĵurnalisto ŝerce deklaris vin “Komisario pri angloparolado” ! Ĉu tiu ŝercaĵo ne parte veras ?
  La ekonomia doktrino tiel nomita “libera kaj ne malĝustigita konkurenco” devus logike kaŭzi la ĉeson de la programoj “Erasmus mundus” kaj “Comenius”, kaj la fino de la British Council !
  EU povus konduki provojn pri esperanto (en lernejoj, aŭ pri tradukado, pri lerna facileco, ktp) ; vi freŝdate donis 280.000€ por esplorado kaj konferencoj pri “neaktiva interkompreno”.
  Eblas pensi pri ambaŭ ebloj, studi samtempe diversajn solvojn. Kial vi rifuzas komenci tiajn provojn ?

 7. 519

  krokodilo sagt:

  Cher M. Orban, vous avez daigné répondre sur l’espéranto, c’est un petit progrès.
  Mais si vous soutenez réellement le plurilinguisme, pourquoi ne pas arrêter Erasmus mundus, qui subventionne surtout des cursus anglophones, et renforce hors UE l’idée que la science et la modernité européennes sont anglophones ? Les subventions ne sont-elles pas opposées à la doctrine de la concurrence libre et non faussée ?
  Pourquoi ne pas arrêter les programmes Comenius, dont vos propres rapports indiquent que les étudiants améliorent surtout leur anglais ?
  Quel sera le régime linguistique du futur IET/EIT ?
  Toutes questions posées plusieurs fois depuis 3 ans, qui n’ont jamais eu le début d’une réponse.

 8. 518

  Remush sagt:

  Quelques remarques sur des phrases extraitent de http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_fr.html :
  fr: La langue parlée par une personne fait partie de son identité et de sa culture. Apprendre des langues signifie ainsi comprendre les autres et leur façon de penser. Cela signifie s’opposer au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance.

  Il est faux de croire qu’apprendre une langue étrangère vous permette de comprendre la mentalité d’une personne étrangère; c’est le contact avec l’étranger qui vous permet de le comprendre si vous en avez le souhait. Le contact peut se faire dans n’importe quelle langue connue de vous et de l’étranger.
  Si vous voulez bien comprendre la culture latine, croyez-vous que le plus efficace est de faire 6 ans de Latin?
  L’intérêt que l’on porte à un étranger, à son pays, à sa culture est un préalable à l’étude de sa langue, pas le contraire!

  Remarquez les petites différences de traduction dans les différentes langues ci-dessous. Sont-elles due à la différence de culture? Ces différences étant minimes, on peut conclure que l’information culturelle est inexistante dans ce texte, comme dans la grande majorité des textes de ce site.

  Une bonne traduction d’une oeuvre étrangère importante dans votre langue maternelle vous permettra d’accéder à cette culture étrangère avec toute satisfaction.
  J’attends de Monsieur le Commissaire Orban et de son équipe qu’ils fassent un relevé de toutes les oeuvres de valeurs appréciées dans les différents pays, et qu’ils les traduisent dans toutes les langues européennes.
  C’est bien de parler de culture, mais on ne dispose même pas d’un inventaire!

  da: Det sprog, en person taler, er en del af vedkommendes identitet og kultur. Derfor fører sprogundervisning til større forståelse for andre folk og deres måde at tænke på. Det er et middel til at bekæmpe racisme, fremmedhad og intolerance.
  de: Die Sprache ist Teil unserer Identität und Kultur. Die Sprache des anderen lernen bedeutet also, ihn und seine Art zu denken zu verstehen. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz wird auf diese Art der Nährboden entzogen.
  el: Η γλώσσα που μιλά ένα άτομο αποτελεί μέρος της ταυτότητας και της κουλτούρας του. Κατά συνέπεια, μαθαίνοντας ξένες γλώσσες γνωρίζουμε και κατανοούμε καλύτερα άλλους ανθρώπους και τον τρόπο σκέψης τους και, με τον τρόπο αυτό, καταπολεμάμε τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία.
  en: The language a person speaks is part of their identity and their culture. So learning languages means understanding other people and their way of thinking. It means opposing racism, xenophobia and intolerance.
  es: La lengua forma parte de la identidad y la cultura. Aprender idiomas ayuda, pues, a comprender a otras personas y entender su forma de pensar. Ayuda también a combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
  fi: Kieli on osa ihmisen identiteettiä ja kulttuuria, joten vieraita kieliä opiskelemalla voi oppia ymmärtämään muunkielisiä ihmisiä ja heidän ajatusmaailmaansa. Se puolestaan ehkäisee rasismia, muukalaisvihaa ja suvaitsemattomuutta.
  it: La lingua fa parte dell’identità e della cultura di un popolo. Così, conoscere le lingue straniere significa capire altri popoli e avvicinarsi alla loro mentalità; significa contrastare il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza.
  nl : De taal die iemand spreekt is een aspect van zijn identiteit en cultuur. Talen leren is dus tegelijkertijd andere mensen en hun manier van denken leren kennen. En dat voorkomt racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie.
  pt: A língua faz parte da identidade e da cultura de um povo. Assim, aprender línguas estrangeiras significa poder compreender melhor os outros povos e a sua mentalidade e combater o racismo, a xenofobia e a intolerância.
  sv: Det språk vi talar är en del av vår identitet och kultur. Genom att lära oss främmande språk kan vi förstå andra människor och deras sätt att tänka. På så sätt motarbetas rasism, främlingsfientlighet och intolerans.
  langues

  Pour les autres:
  bg: cs: et: hu: lt: lv: mt: pl: ro:sk: sl:
  qu’ils se contentent de:
  eo: La lingvo kiun persono parolas estas parto de lia identeco kaj kulturo. Do lerni lingvojn signifas kompreni aliulojn kaj ilian pensmanieron. Tio signifas kontraŭstari racismon, ksenofobion kaj netoleremon.

  Remarquez que la traduction espéranto n’est pas plus longue que les autres (5 caractères de moins que l’anglais. Les textes plus long montrent une différence plus significative).
  Les oeuvres phares ont déjà été traduites en Espéranto.

 9. 517

  Leo De Cooman sagt:

  Joachim Körner (513) diris (laŭ mia limigita kompreno de la angla):
  Ne dubo pri tio! Ĉiuj lingvoj inkluzive de la diversaj dialektoj en ĉiu lingvo estu protektataj (mi parolas la Ŝvaban el Suda Germanio). Tamen mi pensas ke EU foje elspezas tro da mono en traduko de ĉiuj komunikadoj (speaches, leteroj, dokumentoj - eble ĉi tiu letero??) al ĉiuj niaj oficialaj EUaj lingvoj. Laŭ mia kompreno ĉi tio estas malŝparo de mono kaj ne bezonata. En la komerca mondo la angla estas akceptita kiel komunikilo de la tuta mondo, escepte de “La Grande Nation”, kiu ankoraŭ ne agnoskis tion! Ĉiu lernu la anglan en Eŭropo por povi komuniki kun la aliaj EU-membraj personoj, se ni ne volas fini kiel en Latinameriko, kie kompanioj varbas homojn pro ilia scipovo de la angla anstataŭ pro la kapabloj bezonataj por la laborposteno.

  Estimata s-ro Körner,
  Mi plene konsentas kun vi pri la neceso protekti ĉiujn lingvojn kaj dialektojn, sed mi tute malkonsentas pri via aserto, ke ĉiu lernu la anglan por povi komuniki kun aliaj EUaj civitanoj. La deviga uzo de ajna nacia lingvo nepre estus grave maljusta, maldemokratia ago, privilegianta la denaskajn parolantojn de tiu nacia lingvo kaj diskriminacianta ĉiujn aliajn EUajn civitanojn. Nur neŭtrala lingvo povas juste plenumi tiun taskon.
  Se spertaj uzantoj de tiu neŭtrala lingvo asertas, ke ĝi samtempe estas facile lernebla kaj faciligas la lernadon de pliaj lingvoj kaj aliaj utilaj fakoj, estus stulte ne serioze esplor(ig)i ties ecojn. Ĉiu serioza kompanio esploras ĉiujn eblojn kaj asertojn antaŭ ol fari gravan decidon. En entreprenoj kaj komerco ne sufiĉas senbazaj impresoj, necesas serioza scio post ĝisfunda esplorado.

 10. 516

  Leo De Cooman sagt:

  S-ino Henriette Vanechop diris (511):
  EN: In December 2007, Esperanto was added to the list of languages officially used by the E.U.
  EO: En decembro 2007 Esperanto estis aldonata al la listo de lingvoj oficiale uzataj de E.U.

  Estimata sinjorino Henriette,
  ekzistas pluraj “Konsilioj” en Europo kun bedaŭrinde tre konfuzaj nomoj! Bonvolu viziti
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Konsilio_de_E%C5%ADropo (vidu la alineon “Eblaj konfuzoj”)
  Fakte Konsilio de Eŭropo (en kiu krom EU interalie Rusio membras) en decembro publikigis la Esperantlingvan verkon “Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj: lernado, instruado, pritaksado”. Miaopinie estas diferenco inter tiu fakto kaj via aserto, ke Eo estas aldonita al la listo de oficialaj EUaj lingvoj. En EU estas 23 oficialaj lingvoj. Ĝis nun Eo ne troviĝas en tiu listo. Laŭ mia kompreno EU notas kiel oficialajn nur tiujn lingvojn, kiuj estas proponataj fare de la membroŝtatoj. Ĝis nun - laŭ mia scio - ankoraŭ neniu ŝtato proponis Esperanton kiel oficialan lingvon. Espereble iu progresema lando baldaŭ faros tion.
  Kun sinceraj salutoj.

 11. 515

  Leo De Cooman sagt:

  Mi Esperantigis la mesaĝon (511) enforumigitan de Henriette Vanechop.

  Saluton ! Ĉu mi rajtas diri al vi, ke ĉi tie en Aŭstralio esperantistoj ankaŭ batalas por montri la lumon al la edukada departemento. Pasintsemajne mi faris plian provon, jen mia letero al la NSW-estraro pri Studado [NSW = New South Wales, regiono en Aŭstralio]:

  La tre granda nombro da lingvokursoj provizataj en NSW pruvas la kvazaŭan neeblecon ebligi al ĉiuj homoj interkomuniki uzante naciajn lingvojn.

  Nur helplingvo, facile lernebla, senerara, instruata en ĉiuj elementaj lernejoj en ĉiu lando, provizus al niaj posteuloj ilon por inter-nacia komunikado, samtempe respektantan kaj certigantan la kontinuecon de ĉiuj naciaj lingvoj, dialektoj, idiomoj ene de ĉiu etna grupo.

  Unu el la kontraŭstaroj cititaj de la Edukada Departemento al la instruado de tia lingvo estis, ke neestas postulo de iu etna komunumo, ne estas pruvo pri interesiĝo de studentoj. En 1966 “amika persvado” devis esti uzata kun firma persisto por adoptigi la metran sistemon, ĝi ja estas tempoŝparilo kompare al la “imperia” sistemo. Kiam la romiaj ciferoj estis anstataŭataj per la hinduarabaj ciferoj, se la respondeculoj pri edukado estus atendintaj publikan postulon, ni ankoraŭ farus longajn dividojn kun M, D, C, L, X, V, I… kia plezuro! En la muzika mondo, se ĉiu membro de internacia orkestro legus sian partituron en sia propra lingvo, kiel la dirigento sukcesus transdoni sian deziron kaj kiel konkordo estus atingata? Eble jam venis la tempo por edukistoj ekpreni sur sin la gvidadon de la komunikada kampo…

  La angla estas ofte sugestata kiel la internacia lingvo. La angla estas eleganta lingvo, estus domaĝo vidi ĝin disfali en diversajn lingvojn estantajn malbone parolataj de neindiĝenaj uzantoj. Por konservi ĝian integrecon bonvolu protekti ĝin de disfalo, kia okazis pri latino.

  Kompreneble estis multaj provoj “simpligi” la anglan; kio do okazus pri la literaturaj trezoroj?

  Ankaŭ estis multaj provoj inventi internacian lingvon. Ĉu vi volus rigardi al unu, kiu nin estas gajnanta terenon en eŭropaj organizoj ? En decembro 2007 Esperanto estis aldonata al la listo de lingvoj oficiale uzataj de E.U.

  Esperanto estas malakceptita de iuj, ĉar “artefarita”. La vortenhavo estas bazita plejparte sur latina, greka, germana, slava, … lingvoj, do apenaŭ artefarita. (Kaj cetere, ĉu aŭtoj ne estas“artefaritaj ĉevaloj” ?) - Fonetika, zorgeme kompilita, Esperanto estas logika, sen la esceptoj, mallogikaĵoj, neregulaj verboj, kaj kaptiloj esencaj ekzemple en la angla aŭ la franca. Ajna elementlerneja instruisto kapablus senprobleme enkonduki ĉi tiun propedeŭtikan lingvon en nur malmultaj ĉiutagaj minutoj. Instruadrimedoj ekzistas en interreto, senpagaj. Plie en 2006 la Universitato de NSW faris LOTE-kurson en Esperanto (Kopio de atesto provizatas laŭvole).

  Ĉi tie estas kelkaj retejoj kun utilaj informoj:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Propaedeutic_value_of_Esperanto
  ĉi tie estas prezentataj kelkan eksperimentoj. Melburno Monash Universitato aperas sur paĝo 7.

  Jen alia interesa retejo, kaj fragmento el ĝi :
  http://sapato.com.br/libero/international-languages.doc
  “Lingva superregado devenas en konkero, militista kaj politika subigo kaj ekonomia ekspluatado. La rolo de lingvo en imperia plivastigo estas centra elemento de la eŭropecigo de la mondo. La fundamenta lingvopolitiko estas elparolita en pionira lingvoplanaddokumento prezentita al la Hispana tribunalo en 1492 (vidu la citaĵon de Nebrija supre). Tiutempe la superregaj lingvoj en Eŭropo estis parolitaj de nur kelkmilionoj da homoj kaj ne havis internacian amplekson. La nuntempa statuso de la angla, franca, hispana kaj portugala indikas kiel sukcese kaj senkompate la principo de lingvaltrudo estas aplikita. ” ( fino de la citaĵo)

  Imperioj kreskas kaj kreskas… ĝis ili disfalas … kaj iutage preferita lingvo frue aŭ malfrue estos anstataŭata kiam la potenco - ĉu ekonomia, ĉu militista? - kiu subtenis ĝin aŭ trudis ĝin perdas sian superecon. Tiam la tuta mondo devos lerni alian lingvon, tiu de la nova superanta bloko. Ĉu tio estas praktika ?

  Kion pri la subteno de uzo de Esperanto kiel rimedo por internacia komunikado? Kiel HELPA lingvo - kiu tial ne nur protektus la ekziston de naciaj lingvoj kaj dialektoj sed ankaŭ faciligus ilian studon (agante sammaniere kiel “ponto”) por tiuj, kiuj deziras ilin?

  www.lernu.net
  estas unu el multaj libere alireblaj kursoj.

  Hans Malv - Sveda doktoro - havas tre interesan retejon : http://www.2-2.se/en/

  Kaj por amuza alproksimiĝo, provu:
  http://www.geocities.com/c_piron/2052reviziita.html

  Ĉu mi viva vidos mian revon realigita? Bonvolu rapidi, mi estas 77jara !!!
  Henriette.

 12. 514

  Pierre sagt:

  Merci à remush de faire de temps en temps remonter ma petit question. Mais il est vrai que cette derniere mérite d’être posée car les directions qui sont proposées par les differents rapports montre une certaine facon de faire le grand écard sans qu’aucun lien puisse les réunir ensemble au final actuellement. Peut-être que je suis un peu trop impatient ou je ne comprend pas les subtilités des rapports c’est tout à fait possible, tout ce que je sais c’est qu’un résumé ou une sorte de conclusion devrait être faite avant juin, je crois, mais il est aussi vrai que maintenant on ait un axe plus precis car certains rapports ne prennent pas en comptes d’autres rapports d’ou une inéquation au final qui risque de produire un projet voué à l’échec.

 13. 513

  Joachim Körner sagt:

  No doubt about it! All languages incl. the various dialects in each language need to be protected (I speak Swabian, Southern Germany). However I think that EU sometimes spend too much money in translation all communication (speaches, letters, documents - maybe this letter??) to all our valuable EU languages. For my understanding this is waste of money and not needed. In business world English is accepted worldwide as communication medium, except “La Grande Nation” hasnot yet recognized that! Everybody should learn English in Europe to be able to communicate with the other EU member persons if we don’t want to end up like in Latin America where Companies recruit people because of their English skills not of the skills needed for the job.

 14. 512

  Remush sagt:

  réitération de la question de Pierre (commentaire 432 : http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/?p=3&cp=29#comment-626)
  Le groupe du commissaire ORBAN travaille-t-il plus sur le multilinguisme vers le système commercial ou plus vers l’ensemble de la population européenne?

  La réponse toute faite est bien sûr: on fait les deux.
  - Aussi mal?
  Un bilan des actions serait le bienvenu.

 15. 511

  Henriette Vanechop sagt:

  Hello ! May I tell you that here in Australia esperantistes are also battling to show the light to the education department. Last week i made one more attempt, here is my letter to the NSW Board of Study :

  The very great number of language courses provided in NSW proves the quasi-impossibility of enabling all human beings to communicate universally, by use of national languages.

  Only an auxiliary language, easy to learn, error-proof, taught in all primary schools in every country, would provide our descendants with a tool of inter-national communication, whilst respecting and ensuring the continuity of all national tongues, dialects, idioms within each ethnic group.

  One of the objections cited by the Education Department to the teaching of such a language is : there is no demand from any ethnic community, no evidence of student interest. In 1966 “friendly persuasion” had to be used with firm perseverance to adopt the metric system, yet it is a time-saver compared to the Imperial system. When the roman numerals were replaced by the Hindu-Arabic numerals, if the education authorities had waited for public demand we would still be making long divisions with M, D, C, L, X, V, I… what fun ! In the musical world, if each member of an international orchestra read his partition in his/her own language, how could the Conductor convey his wishes and how could harmony be achieved ? Maybe it is time for Educators to take the lead in the communication area. ..

  English is often suggested as the international language. English is an elegant language, it would be a pity to see it desintegrating into englishes and being spoken badly by non-native english users. To preserve its integrity, please protect it from splitting up as Latin did.

  Of course, there have been many attempts as “simplifying” English; what would become of the treasures of literature ?

  There have also been many attempts at inventing an international language. Would you consider looking at one which is at present gaining ground in european organisations ? In December 2007, Esperanto was added to the list of languages officially used by the E.U.

  Esperanto is rejected by some as being “artificial”. The vocabulary is based mainly on latin, greek, german, slav… hardly artificial. (And after all aren’t cars “artificial horses” ?) - Phonetic, carefully compiled, Esperanto is logical, free of the exceptions, inconsistencies, irregular verbs, and traps inherent in, say, english or french for example. Any primary school teacher would be able to painlessly introduce a few minutes a day of this propaedeutic language. Teaching resources are there, on the net, free of charge. Plus, in 2006 the University of NSW conducted a LOTE course in Esperanto (Copy of Certificate supplied on demand).

  Here are a few sites with useful information :

  http://en.wikipedia.org/wiki/Propaedeutic_value_of_Esperanto Here are depicted several experiments. Melbourne Monash University appears on page 7.

  Here is another interesting site, and an extract from it :
  http://sapato.com.br/libero/international-languages.doc

  “Linguistic dominance has its origins in conquest, military and political subjugation, and economic exploitation. The role of language in imperial expansion has been a central element of the europeanisation of the world. The underlying language policy was articulated in a pioneer language-planning document presented to the Spanish court in 1492 (see the citation from Nebrija above). At that time the dominant languages in Europe were spoken by only a few million people and had no international currency. The contemporary status of English, French, Spanish and Portuguese indicates how successfully and ruthlessly the principle of language imposition was applied. ” (end of quote)

  Empires grow and grow.. until they desintegrate… and one-day’s favorite language is sooner or later superseded when the power - economic/military ? - which fostered it or imposed it looses its preponderance. Then the whole world has to learn another language, the one of the new leading block. Is that practical ?

  What about supporting the use of Esperanto as a means of inter-national communication ? As an AUXILIARY language - which would therefore not only protect the existence of national languages and dialects but would also facilitate their study (acting in a way as a “bridge”) for those who wish to ?

  www.lernu.net is one of many readily accessed free courses.

  Hans Malv - Swedish Doctor - has a very interesting site : http://www.2-2.se/en/

  And for an entertaining approach, try : http://www.geocities.com/c_piron/2052reviziita.html

  Will i live to see my dream realised ? Please hurry, i am 77 !!! Henriette.